Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management and Information Models for Construction Management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D26MIM_EM ZK
Garant předmětu:
Petr Dlask, Petr Matějka
Přednášející:
Petr Dlask, Petr Matějka
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Předmět nabízí možnost zabývat se problematikou manažerského a informačního modelování. Studium je ověřováno na vlastním aplikačním nebo hypotetickém příkladu. V případě informačního modelování je obsahovým základem proniknutí do problematiky v oblasti stavebnictví. S výhodou je možné výstupy z předmětu zaměřit a použít ve zpracovávané doktorské disertační práci. Obecná osnova:

1. Rešerše možností s vazbou na téma seminární práce.

2. Definování aplikačního nebo vědeckého příkladu pro zpracování manažerského nebo informačního modelu.

3. Dekompozice úlohy a specifikace prvků zpracovávaného modelu.

4. Návrh struktury matematického modelu a volba modelovacího prostředí.

5. Implementace modelu v prostředí vhodného software.

6. Rozbory chování a testování sestaveného modelu.

7. Definice rizikových faktorů ve struktuře modelu, specifikace jejich dopadů na výsledné chování.

8. Vyšetřování možností nástrojů řízení BIM, PIM, AIM.

9. Rozbor implementačních možností informačního modelu.

10. Rozbor a zvážení možností různých druhů analýzy (stabilitní, citlivostní, riziková, statistická).

11. Definice a zpracování výstupních informací z řešené úlohy.

Požadavky:

Nejsou specifikovány.

Osnova přednášek:

Předmět je veden kontaktní individuální formou výuky podle zaměření doktorské disertační práce.

Osnova cvičení:

Předmět je veden kontaktní individuální formou výuky podle zaměření doktorské disertační práce.

Cíle studia:

Výsledkem zpracovávané problematiky je definování aplikačního nebo vědeckého příkladu pro zpracování manažerského nebo informačního modelu. Dále se provádí návrh struktury matematického modelu, volba modelovacího prostředí a implementace modelu v prostředí vhodného software. Model může zkoumat rizikové faktory, specifikovat jejich dopady na výsledné chování. Výsledkem mohou být různé druhy analýz (stabilitní, citlivostní, riziková, statistická) prováděných na modelu a jejich vyhodnocení.

Studijní materiály:

-Beran, V., Dlask, P.: Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí, 1. vyd. Praha: ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, 2005. 330 s. ISBN 80-200-1201-X

-Matějka, P. et al.: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012, ISBN 978-80-86590-10-3.

-Dlask, P.; Beran, V.; Kubíčková, P., Modelování při řízení, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. ISBN 978-80-7357-704-9.

-Cryer, C.W. A Math Primer for Engineers, IOS Press, 2014, ISBN 9781614992981

-Sokolowski, J.A, Banks, C.M., Handbook of Real-World Applications in Modeling and Simulation, Wiley, ISBN 9781118117774

-Eastman, C et al.: BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors. Wiley, 2011, ISBN 978-0-470-54137-1

Poznámka:

CME

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6289706.html