Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zpracování medicínských obrazů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMBZMO Z 3 2C česky
Garant předmětu:
Radim Krupička
Přednášející:
Radim Krupička
Cvičící:
Radim Krupička, Christiane Malá
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s konkrétními metodami, postupy a nástroji pro zpracování medicínských obrazů. Předmět svým obsahem navazuje na povinný předmět Zpracování a analýza obrazu a rozšiřuje již získané znalosti o konkrétní aplikace v medicíně. V předmětu se studenti naučí zpracovávat obrazy 2D a 3D i 4D snímků z různých modalit

(magnetická rezonance - T1, T2 snímky, T2*), SPECT, CT, ultrazvuk atd. Prakticky si vyzkouší celý proces zpracování medicínských obrazů pro jednotlivé modality a to předzpracování, vzájemnou koregistraci, normalizaci, segmentaci, klasifikaci a kvantifikaci. Ve cvičení bude kladen důraz na použití aktuálního software a nástrojů pro zpracování dat.

Požadavky:

Splnění průběžného a závěrečného testu – každý na min. 50 % (každý test max. 50 bodů).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Seznámení s nástroje pro zpracování medicínského obrazu.

Formáty a práce s obrazovými medicínskými daty.

3D obraz, Transformace obrazu – transformační matice, rotace, ranslace, změna měřítka.

Rekonstrukční techniky u výpočetní tomografie.

Hodnocení kontrastu a šumu. Předzpracování snímků.

Zarovnání a koregistrace 3D snímků z různých modalit

Normalizace a transformace 3D snímků.

Segmentace a využití atlasů při detekci jednotlivých částí mozku.

Voxel-based morfologie.

Využití hlubokých neuronových sítí pro segmentaci tkání

Cíle studia:
Studijní materiály:

HLAVÁČ, Václav a Miloš. SEDLÁČEK. Zpracování signálů a obrazů. 2. přeprac. vyd. Praha: ČVUT, 2007. ISBN

978-80-01-03110-0.

PRINCE, Jerry L. a Jonathan M. LINKS. Medical imaging signals and systems. 2nd ed. Upper Saddle River: Pearson,

c2015. ISBN 978-0-13-214518-3.

SONKA, Milan., Vaclav. HLAVAC a Roger BOYLE. Image processing, analysis, and machine vision. Fourth

edition. Stamford, CT, USA: Cengage Learning, 2015. ISBN 978-1133593607.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:B-520
Krupička R.
Malá C.

14:00–15:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Lab. umělé inteli. a bioinfor.
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6242406.html