Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Smart Cities Fundamentals

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17SCF Z,ZK 6 3P+2C anglicky
Přednášející:
Miroslav Svítek
Cvičící:
Miroslav Svítek
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

V rámci předmětu budou popsány dílčí komponenty chytrých měst (inteligentní dopravní systémy, smart grids, smart buildings, smart lighting, e-governance, atd.) a bude ukázána metodika jejich vzájemné integrace dle existujících standardů, aby docházelo k synergiím mezi jednotlivými odvětvími a byla dosažena rozumná kvalita života pro všechny kategorie obyvatel měst.

Požadavky:

znalost základů systémové analýzy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je představit systémový pohled na problematiku chytrých měst (Smart Cities) tak, aby docházelo k minimalizaci použitých zdrojů (zábor země, energie, atd.) a k maximálnímu využití existující infrastruktury (dopravní, energetická, datová, atd.).

Studijní materiály:

Svítek M., Postránecký M. a kolektiv.: Města budoucnosti, NADATUR, 2018, 392 stran, ISBN 978-80-7270-058-5.

Svítek M.: Víc než součet částí - Systémový pohled na proces poznání, Academia 2013, 225 stran, ISBN 978-80-200-2286-8.

Zelinka T., Svítek M.: Telekomunikační řešení pro informační systémy síťových odvětví, Grada 2009, 218 stran, ISBN 978

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6214206.html