Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Java Programming

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E371532 Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Jazyk Java: struktura programu, deklarace funkce a procedur. Standardní procedury, funkce a datové typy. Objekty a třídy Abstraktní datové typy: tabulka, zásobník, LIFO, seznam, strom. Binární strom, AVL strom. Abstraktní operace: vyhledávání, řazení, interpolace, iterace, rekurze, zpětné sledování. Základní řadicí algoritmy. Jednoduché a obousměrně propojené lineární seznamy, stromy. Základy objektově orientovaného programování. Java v grafickém prostředí - formuláře, okna.

Požadavky:

Ke zkoušce jsou předepsány znalosti v rozsahu přednášek.

Na cvičení studenti obdrží zadání 3 příkladů k vypracování.

Osnova přednášek:

1. Základní syntaxe, (jednoduché neboli primitivní) proměnné, příkazy, vypisování textů a hodnot.

2. Pole, řetězce, vestavěné funkce, vstup z konzole, cyklus „for“.

3. Třídy, instance tříd (objekty). Statické a dynamické proměnné. Constructor.

4. Procedury a funkce. Interpolace, iterace, rekurze. Cykly, vstup ze souboru.

5. Abstraktní datové typy v polích: tabulka, zásobník, (kruhová) fronta.

6. Princip dynamické struktury – struktura objektů, ukazatele, propojené seznamy.

7. Stromy.

8. Řadicí algoritmy – teorie. Bublina. Největší hodnota. Ostatní O(n²).

9. Řadicí algoritmy – Quicksort. Medián. Heapsort, Mergesort. Bucket sort. Stabilita, paměťová náročnost algoritmů.

10. Principy OOP – dědičnost, zapouzdření, polymorfie. Události. Výjimky a zprávy.

11. Grafické prostředí, vytvoření aplikace s okny a formuláři.

12. Grafické prostředí, FXML. Scenebuilder.

13. Java animace. Grafy v Javě.

Osnova cvičení:

Spouštění programů v učebně, konta a zadání úloh

Jednoduchý program

Číselné proměnné

Podmíněný příkaz. Timer.

Pole, cyklus, konstanty (i typované)

Texty, opendialog, a ...

Cykly, náhodné proměnné, třídění.

Druhé okno programu, další komponenty.

OnMouseMove, Canvas.

Canvas - psaní textů, obdélníky, graf funkce.

Tisk z programů v prostředí Java.

Dynamické datové struktury. Úspora místa, zásobník, fronta, řetěz, tabulka, strom.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Kokeš, Josef: Algoritmy pro inženýrskou informatiku. Skriptum ČVUT, 2006

2. Wirth, N.: Algoritmy a struktúry údajov, ALFA, Bratislava 1981.

3. Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms (standardní VŠ učebnice v USA, vyšla ve 45 vydáních)

4. Wroblewski, Piotr: Algoritmy. Computer Press, Brno, 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6213506.html