Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Environmental Chemistry

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144ENCE ZK 2 2P anglicky
Garant předmětu:
Jana Nábělková
Přednášející:
Jana Nábělková
Cvičící:
Jana Nábělková
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Chemie životního prostředí (voda, vzduch, půda) a základní procesy ovlivňující kvalitu životního prostředí.

Požadavky:

písemný zkouškový test

Osnova přednášek:

1. Úvod. Chemie vody: základní chemické charakteristiky vody, anomálie, hydrologický cyklus

2. Chemie vody: výskyt chemických látek ve vodě a jejich význam

3. Anorganické látky ve vodě, zdroje, význam; organické látky ve vodě ; způsoby identifikace, zdroje, charakterizace nejvýznamnějších skupin organických látek vyskytujících se ve vodě

4. Hydrochemie: využití vody, zdroje, úprava pitné vody, čištění odpadních vod; Požadavky na kvalitu pitné vody, jakost povrchových vod, ochrana vod

5. Hydrochemie:: laboratorní cvičení: základní fyzikálně-chemické parametry

6. Hydrochemie:: laboratorní cvičení: tvrdost vody, dusičnany, organické látky, bakteriologický rozbor

7. Hydrochemie:: laboratorní cvičení: :analýza těžkých kovů ve vodě a sedimentech

8. Chemie atmosféry: stratifikace atmosféry, složení, význam základních složek ovzduší

9. Znečištění ovzduší místního a regionálního rozsahu, rozptyl znečišťujících látek, význam/ dopady na člověka a životní prostředí

10. Chemie atmosféry: znečištění atmosféry globálního rozsahu: skleníkový efekt, globální změna klimatu, poškozování ozonosféry

11. Chemie atmosféry: monitorování kvality ovzduší, Sledování aktuální situace kvality ovzduší v Praze

12. Chemie půdy: složení, chemické vlastnosti půdy, sorpce chemických látek v půdě, sorpční komplex

13. Závěrečné shrnutí a diskuse

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Seznámit studenty s chemií složek životního prostředí a s látkami přítomnými a významnými ve vodě, půdě a ovzduší

Studijní materiály:

Manahan S.: Environmental Chemistry, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6213106.html