Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Subjektivní refrakce I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABOSUR1 Z,ZK 3 2P+2C anglicky
Přednášející:
Markéta Žáková (gar.), Přemysl Kučera
Cvičící:
Iva Klimešová, Markéta Žáková (gar.), Přemysl Kučera
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Během přednášek si studenti prohloubí teoretické znalosti, na cvičeních pak praktické dovednosti subjektivní refrakce za pomoci zkušební obruby a zkušební sady skel. Dále budou následovat testy na binokulární vyvážení, nácvik práce s foropterem a další technikou.

Předmět vhodný pouze pro studenty oboru optika a optometrie.

Požadavky:

Zápočet: 80% docházka na přednáškách a úspěšnost v testech v průběhu semestru. V případě nesplnění podmínek pak závěrečný zápočtový test.

80% docházka na cvičení, splnění všech 7mi protokolů, závěrečná praktická refrakce.

Zkouška: Ústní forma, zkoušený zodpoví 3 otázky

Osnova přednášek:

1. Optotypy, vyšetřovací vzdálenost, anamnéza, observace, symptomy, refrakční karta, postup vyšetření

2. Vyšetřovací obruba, vertex distance, pupilární distance, obruba vs. foropter, visus, pravidla monokulární refrakce

3. Zjištění a postup měření hypermetropie, nejlepší sféra, zamlžení

4. Zjištění a postup měření myopie, nejlepší sféra

5. Jacksonův cylindr - určení osy astigmatismu, určení síly astigmatismu

6. Alternativní metody měření astigmatismu

7. Kontrola sféry, jemné sférické dokorigování, červenozelený monokulární test

8. Akomodační vyvážení (Humphriss)

9. Základy refrakce na blízko a střední vzdálenost

10. Blízký bod akomodace, akomodační šíře

11. Stanovení oční dominance, testy na oční dominanci

12. Kontrola na nekonečno, test tolerance, zápis hodnot

13. Kazuistiky

14. Shrnutí učiva, opakování

Osnova cvičení:

1. Anamnéza, observace, symptomy, představení optotypů

2. Vyšetřovací obruba, pupilární distance, vertex distance, vyšetřovací vzdálenost, refrakční karta, visus

3. Zjištění a měření hypermetropie, zamlžení, nejlepší sféra

4. Zjištění a měření myopie, nejlepší sféra

5. Práce s Jacksonovým cylindrem, určení osy a síly astigmatismu

6. Vyšetření astigmatismu - zamlžovací metoda

7. Kontrola sféry, jemné sférické dokorigování, ČZ test monokulární

8. Humphrissova metoda akomodačního vyvážení

9. Vyšetření refrakce na blízko a střední vzdálenost

10. Blízký bod akomodace, akomodační šíře

11. Testy na oční dominanci

12. Základy práce s foropterem

13. Kontrola na nekonečno, toleranční test, zápis hodnot

14. Opakování

Protokoly:

1.visus naturalis na světelném,projekčním a LCD optotypu - zápis zlomkový a desetinný

2.naměření nejlepší sféry metodou zamlžení a bez zamlžení

3.měření astigmatismu zamlžovací metodou a pomocí testu astigmatické růžice

4.měření astigmatismu pomocí metody zkříženého Jacksonova cylindru a bodového testu

5.porovnání výsledků objektivní refrakce na autorefraktometru a subjektivního měření refrakce

6.objektivní refrakce-skiaskopie

7.porovnání objektivní refrakce -skiaskopie vs.autorefraktometr

Cíle studia:
Studijní materiály:

Benjamin, W. J., Borish's Clinical Refraction, 2.ed, 2006; 1694 s.

Dieze, H., Die optometrische Untersuchung, Thieme 2008, 320 s.

Baštecký, R., Praktická brýlová optika, R+H Optik, 1997, 51 s.

Polášek, J. a kol., Sborník oční optiky, Praha, 1975, 408 s.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-220
Žáková M.
Kučera P.

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
St
místnost KL:B-232
Klimešová I.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Laboratoř subjektivní refrakce
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6191706.html