Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Automatizace výrobních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2352003 KZ 4 2P+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

•Úvodní přednáška, nastínění obsahu a struktury předmětu, zaměření na výrobek

•Případová studie automatizace vybraného procesu

•Základní stavební prvky automatizační a robotické techniky

•Robotika

•Principy pohonů 1

•Principy pohonů 2

•Výrobní systémy

•PLC, NC

•Regulace pohonů, odměřování

•Motory

•Mechanická stavba stroje 1

•Mechanická stavba stroje 2

•Shrnutí, souvislosti

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•SOUČEK, P. Pohony výrobních zařízení (servomechanismy). Praha: ČVUT, 1997. Skripta.

•SOUČEK, P. Servomechanismy ve výrobních strojích, sv. Vyd. 1. Praha: ČVUT, 2004. ISBN: 80-01-02902-6.

•KOPECKÝ, M., HOUŠA, J. Základy stavby výrobních strojů, Praha: ČVUT, 1992. Skripta.

•TALÁCKO, J.: Automatizace výrobních zařízení. Praha, ČVUT, 2000. Skripta.

•MATIČKA, R., TALÁCKO, J.: Mechanismy manipulátorů a průmyslových robotů. Praha, SNTL, 1991.ISBN: 80-03-00567-1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6129506.html