Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Electromechanical Systems in Transport and Mechanical Engineering

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E141019 Z,ZK 3 2P+0C+1L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Cílem předmětu je získání orientace v problematice elektrických pohonných systémů na úrovni regulačních vlastností elektrických strojů, výkonových polovodičových měničů jako napáječů regulovaných pohonů a součinnosti elektrických pohonů s mechanickou zátěží i s nadřazenými systémy řízení ve strojírenských a dopravních aplikacích.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Obecné elektromechanické vlastnosti pohonných soustav, tepelné vlastnosti elektromotorů

•Dimenzování a energetické aspekty elektrických pohonů

•Řízení stejnosměrných motorů s cizím a sériovým buzením

•Obecný matematický model a dynamické vlastnosti asynchronního stroje

•Frekvenční a napěťové řízení asynchronních motorů

•Obecný matematický model, základní vlastnosti a řízení synchronních strojů s permanentními magnety

•Členění typů výkonových polovodičových měničů, jejich ztráty a chlazení

•Měniče pro pohony se stejnosměrnými motory - zapojení, vlastnosti, použití

•Třífázové střídače pro frekvenčně řízené pohony – zapojení, vlastnosti, modulace napětí, použití

•Frekvenční měniče a jejich uživatelské možnosti, pulsní usměrňovače

•Zpětnovazební regulace momentu, otáček a polohy v elektrických pohonech

•Struktury pro regulaci momentu střídavých elektrických pohonů

•Projektování a elektromagnetická kompatibilita pulsně řízených pohonů

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Novák,J. Elektromechanické systémy v dopravě a ve strojírenství. Skriptum ČVUT, FS Praha, 2002

•Javůrek, J., Regulace moderních elektrických pohonů. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0507-9

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6101806.html