Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektromechanické systémy v dopravě a strojírenství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2141019 Z,ZK 3 2P+0C+1L česky
Garant předmětu:
Jaroslav Novák
Přednášející:
Jaroslav Novák
Cvičící:
Jan Chyský, Jaroslav Novák, Lukáš Novák, Zdeněk Novák
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Cílem předmětu je získání orientace v problematice elektrických pohonných systémů na úrovni regulačních vlastností elektrických strojů, výkonových polovodičových měničů jako napáječů regulovaných pohonů a součinnosti elektrických pohonů s mechanickou zátěží i s nadřazenými systémy řízení ve strojírenských a dopravních aplikacích.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Obecné elektromechanické vlastnosti pohonných soustav, tepelné vlastnosti elektromotorů

•Dimenzování a energetické aspekty elektrických pohonů

•Řízení stejnosměrných motorů s cizím a sériovým buzením

•Obecný matematický model a dynamické vlastnosti asynchronního stroje

•Frekvenční a napěťové řízení asynchronních motorů

•Obecný matematický model, základní vlastnosti a řízení synchronních strojů s permanentními magnety

•Členění typů výkonových polovodičových měničů, jejich ztráty a chlazení

•Měniče pro pohony se stejnosměrnými motory - zapojení, vlastnosti, použití

•Třífázové střídače pro frekvenčně řízené pohony – zapojení, vlastnosti, modulace napětí, použití

•Frekvenční měniče a jejich uživatelské možnosti, pulsní usměrňovače

•Zpětnovazební regulace momentu, otáček a polohy v elektrických pohonech

•Struktury pro regulaci momentu střídavých elektrických pohonů

•Projektování a elektromagnetická kompatibilita pulsně řízených pohonů

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Novák,J. Elektromechanické systémy v dopravě a ve strojírenství. Skriptum ČVUT, FS Praha, 2002

•Javůrek, J., Regulace moderních elektrických pohonů. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0507-9

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:A1-307a
Novák J.
13:15–15:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 307
místnost T4:H2-57a
Novák J.
15:00–16:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Laboratoř elektrických strojů
místnost T4:H2-57a
Novák J.
15:00–16:45
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Laboratoř elektrických strojů
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6101706.html