Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Vehicle and Engine Electrical Equipment

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E141125 Z,ZK 3 2P+1L anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Přehled elektrických systémů silničních vozidel s vysvětlením základních principů pro pochopení jejich funkce, možností aplikace a diagnostiky. Perspektivní alternativní elektrické pohony vozidel. Systémy pro zvyšování bezpečnosti osob a snižování emisí vozidel.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Zdrojové soustavy automobilu, regulace alternátoru, DC/DC měniče.

•Akumulátory elektrické energie Pb, NiMH, Lithium-Ion.Superkapacitory. Palivové články.

•Spouštěcí zařízení, sériový stejnosměrný motor, alternátor/spouštěč.

•Zapalovací soustavy zážehových motorů.

•Snímání a zpracování provozních dat řídicích jednotek automobilu.

•Elektromagnetické a piezoelektrické akční členy agregátů vozidel

•Elektrické pohony příslušenství vozidel. Stejnosměrné, bezkartáčové motory, krokové motory.

•Synchronní motory s permanentními magnety. Reluktanční motory.

•Obvody výkonové elektroniky pro napájení elektrických motorů, metody řízení invertorů.

•Systémy řízení zážehových a vznětových motorů.

•Systémy řízení podvozku. Zádržné systémy.

•Osvětlovací soustava vozidel, světelné zdroje, adaptivní systémy osvětlení.

•Diagnosticka systémů vozidel, komunikační linky CAN, LIN, vestavěná diagnostika.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Ribbens, Wiliem B.: Understanding automotive electronics, 2013

•Vlk, F.: Elektronické systémy motorových vozidel 1,2 2002

https://moodle.fs.cvut.cz/course/view.php?id=146

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6101606.html