Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Noise Measurement in Railway Transportation

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D37MHKD_EN ZK 1P+1C anglicky
Garant předmětu:
Lenka Lomoz
Přednášející:
Ondřej Bret, Lenka Lomoz, Petra Váňová
Cvičící:
Ondřej Bret, Lenka Lomoz, Petra Váňová
Předmět zajišťuje:
katedra železničních staveb
Anotace:

The subject introduces students to the principle of noise measurement in the field with a focus on modern methods of locating noise sources in rail transport on a real passing vehicle.

As part of the practical part of the course, field measurements will be carried out using a modern device - an acoustic camera, which enables the display of the measured acoustic signal in the video camera image, or sound level meter be used. Students will learn to operate this device as part of the practical part. As part of post-processing, the student will perform a thorough analysis of the frequency range of the signal. Based on the performed frequency analysis, the student will determine which noise sources can be identified as significant and which can be neglected. At the end, an optimal anti-noise measure will be proposed.

Požadavky:

Nejsou požadavky.

Osnova přednášek:

1. Charakteristics of sound (noise), description

2. Noise sources in rail transport

3. Principle of noise measurement

4. Localization of noise sources by acoustic camera

5. Working with an acoustic camera - getting to know the device

6. Measurement and evaluation methodology, details of the measurement protocol

Osnova cvičení:

1.- 2. Measurements in situ

3. - 5. Postprocessing - data processing in Noise Inspectore

6. Creation of protocol.

7. Presentation of results

Cíle studia:

Gaining specialized, narrowly specified knowledge in the area of noise issues in rail transport.

Studijní materiály:

!David Thompson: Railway noise and vibration – Mechanisms, modelling and means of control, 2009

!Krylov V.: Noise and Vibration from Hight-speed trains, 2001, ISBN: 0 7277 2963 2

!V.A.Profillidis: Railway management and Engineering, 2006,ISBN: 978-0-7546-4854-3.

?ČSN EN ISO 3095: Železniční aplikace – Akustika – Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly, březen 2014

?CAE Software and Systém GmbH – Noise sources localization - Acoustic camera -Bionic L, official manuals for instruments and devices used to implement experiments. 2019)

Poznámka:

IZP

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6094806.html