Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Deterioration of Concrete and Masonry Structures

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D33DEG_EN ZK 1P+1C anglicky
Garant předmětu:
Marek Foglar
Přednášející:
Marek Foglar
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Degradační procesy betonových konstrukcí (degradace chemická, fyzikální, mechanická), včetně způsobů diagnostiky a návrhu a provádění sanačních opatření. Trvanlivost betonových konstrukcí s vhodnými a nevhodnými příklady konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. Degradace zděných konstrukcí na příkladech pozemních a inženýrských konstrukcí

Požadavky:

N/A

Osnova přednášek:

Viz výše

Osnova cvičení:

Individuální přístup.

Cíle studia:

Pochopení procesů degradace betonových konstrukcí a aplikace na individuálních příkladech.

Studijní materiály:

Literatura:

Soutsos, M. (ed.). Concrete durability: a practical guide to the design of durable concrete structures. London: Thomas

Telford, 2010. ISBN 9780727735171

Neville, A. M. Properties Of Concrete . 4th edition. Harlow: Longman Group, 1995. ISBN 0-582-23070-5.

Poznámka:

KD

Další informace:
N/A
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6092606.html