Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Navrhování povrchových úprav

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2331077 Z,ZK 4 2P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Předmět je zaměřen na návrhy vhodných technologií a provozů povrchových úprav s ohledem na materiál, kvalitu, konstrukci a prostředí použití strojních součástí a také na nejlepší dostupné techniky v souladu s integrovanou prevencí dle zákonů EÚ.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Návrh vhodných technologií povrchových úprav z hlediska funkce součásti.

Projektování a návrh provozů povrchových úprav.

Čištění a předůpravy povrchu v provozech povrchových úprav.

Technologické postupy běžně užívaných povrchových úprav.

Čištění a likvidace odpadů v procesech povrchových úprav.

Povrchové úpravy v automobilovém průmyslu.

Povrchové úpravy v leteckém průmyslu.

Osnova cvičení:

Osnovou cvičení je zvládnutí problematiky návrhů optimálních technologických postupů povrchových úprav pro potřeby strojírenské praxe.

Cíle studia:

Cílem studia je naučit studenty samostatně navrhovat vhodné povrchové úpravy a ochrany materiálů v souvislostech výrobek - technologie - ekonomika - životní prostředí

Studijní materiály:

1. Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999, 89 s.

2. Kreibich, V - Hoch, K.: Koroze a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1991, 270 s.

3. Kreibich, V.: Koroze a technologie povrchových úprav (Návody ke cvičení), Praha, ČVUT Praha, 1992, 142 s.

4. Chovancová, M. - Fellner, P. - Špirk, E.: Základy korózie a povrchovej úpravy kovových materiálov, STU Bratislava, 2001.

5.BARTONÍČEK, R. a kol.: Koroze a protikorozní ochrana kovů. Academia Praha 1966.

6.BARTONÍČEK, R.: Navrhování protikorozní ochrany. SNTL Praha 1980

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6066006.html