Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Navrhování povrchových úprav

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2331077 Z,ZK 4 2P+2C
Garant předmětu:
Jan Kudláček
Přednášející:
Jan Kudláček
Cvičící:
Jan Kudláček
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Předmět je zaměřen na návrhy vhodných technologií a provozů povrchových úprav s ohledem na materiál, kvalitu, konstrukci a prostředí použití strojních součástí a také na nejlepší dostupné techniky v souladu s integrovanou prevencí dle zákonů EÚ.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Návrh vhodných technologií povrchových úprav z hlediska funkce součásti.

Projektování a návrh provozů povrchových úprav.

Čištění a předůpravy povrchu v provozech povrchových úprav.

Technologické postupy běžně užívaných povrchových úprav.

Čištění a likvidace odpadů v procesech povrchových úprav.

Povrchové úpravy v automobilovém průmyslu.

Povrchové úpravy v leteckém průmyslu.

Osnova cvičení:

Osnovou cvičení je zvládnutí problematiky návrhů optimálních technologických postupů povrchových úprav pro potřeby strojírenské praxe.

Cíle studia:

Cílem studia je naučit studenty samostatně navrhovat vhodné povrchové úpravy a ochrany materiálů v souvislostech výrobek - technologie - ekonomika - životní prostředí

Studijní materiály:

1. Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999, 89 s.

2. Kreibich, V - Hoch, K.: Koroze a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1991, 270 s.

3. Kreibich, V.: Koroze a technologie povrchových úprav (Návody ke cvičení), Praha, ČVUT Praha, 1992, 142 s.

4. Chovancová, M. - Fellner, P. - Špirk, E.: Základy korózie a povrchovej úpravy kovových materiálov, STU Bratislava, 2001.

5.BARTONÍČEK, R. a kol.: Koroze a protikorozní ochrana kovů. Academia Praha 1966.

6.BARTONÍČEK, R.: Navrhování protikorozní ochrany. SNTL Praha 1980

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T4:A2-259
Kudláček J.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 259
místnost T4:A2-259
Kudláček J.
10:45–12:15
(paralelka 1)
Dejvice
Učebna 259
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6066006.html