Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nedestruktivní kontrola výrobků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2331072 Z,ZK 4 2P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

•Význam nedestruktivního zkoušení, aplikace v průmyslové praxi, typické vady jednotlivých výrobků

•Možnosti a omezení NDT metod, aplikace jednotlivých metod na zkoušené strojní součásti

•Vizuální kontrola

•Penetrační metoda

•Magnetická prášková metoda

•Ultrazvuková metoda

•Radiografická metoda

•Metoda vířivých proudů

•Metoda zkoušení netěsností

•Přehled ostatních používaných metod (akustická emise, neutronová radiografie, infračervená termografie…), hlavní oblasti použití

•Mechanizace a automatizace NDT metod při zkoušení při hromadné výrobě

•Kvalifikace NDT procesů (kvalifikace personálu, kvalifikace zkušebních zařízení

•Legislativa v oblasti NDT (předepsané postupy, instrukce, zkušební záznamy, kalibrace zařízení apod.)

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6065906.html