Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metalurgie slévárenských slitin

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2332012 KZ 4 2P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

•Schéma slévárny - výrobní toky. Technologická zařízení sléváren. Pecní agregáty pro tavení ocelí a litin.

•Metody výroby odlitků. Výroba netrvalých forem a jader. Formovací stroje a formovací linky. Pánve a odlévání tekutého kovu

•Apretace odlitků. Technologické toky odlitků v čistírně. Tryskání odlitků. Odstraňování vtoků a nálitků. Dokončovací apretační práce

•Způsoby kontroly taveniny, termická analýza

•Způsoby kontroly odlitků. Vady odlitků.

•Opravy odlitků

•Slévárenské slitiny železa – vlastnosti, použití. Grafitické litiny. Litina s lupínkovým grafitem, litina s kuličkovým grafitem

•Litina s vermikulárním grafitem, temperovaná litina. Legované litiny. Metalurgie litin

•Rozdělení ocelí na odlitky. Ocele uhlíkové. Ocele nízko, středně a vysokolegované. Metalurgie ocelí

•Tepelné zpracování ocelí a litin. Žíhací pece. Postupy tepelného zpracování

•Slévárenské slitiny neželezných kovů. Slévárenské slitiny hliníku – zásady tavení, tepelné zpracování.

•Slévárenské slitiny mědi CuZn mosazi, CuSn, CuAl bronzy.

•Slévárenské slitiny hořčíku – metalurgické a technologické zásady. Metalurgie slitin Sn, Zn, Ti.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6065806.html