Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Monitoring a modelování procesů ve vodárenství a v aplikovaných oborech

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D44MPV ZK 1P+1C česky
Garant předmětu:
Bohumil Šťastný
Přednášející:
Filip Horký, Bohumil Šťastný
Cvičící:
Filip Horký, Bohumil Šťastný
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Obsahem předmětu je monitoring vodovodních sítí se zřetelem na minimální, průměrné i extrémní průtoky včetně stanovení zatěžovacích parametrů v podmínkách minimálních, průměrných a maximálních odběrů vody, odběrů požární vody, kvalitativní parametry sledované v distribuční síti, recirkulačních okruzích ve vybraných aplikovaných oborech jako jsou balneotechnika, potravinářský a farmaceutický průmysl a v dalších odvětvích aplikovaného vodárenství. Monitoring bude prováděn v praktických provozních podmínkách, a na sestavených fyzikálních modelech distribuční a cirkulační sítě. Dále bude sledován vliv materiálu trubní sítě na změny kvality vody a aplikace různých desinfekčních a koagulačních činidel.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Kriš, J. (2008) Vodárenstvo I. STU Bratislava. EAN: 58931, ISBN: 9788022728027

•Manuály k přístrojům a zařízením využívaným pro realizaci experimentů.

Doporučená literatura:

•Šťastný, B. (2003)Stavba a provoz bazénů. ABF. EAN: 9788086165561, ISBN 80-86165-56-6

•Relevantní články v odborných indexovaných časopisech

Studijní pomůcky:

•multi-parametrový přístroj se senzory na pH/ORP, teplotu, rozpuštěný kyslík, EC, zákal a ISE elektrody pro měření chloridů, dusičnanů a amoniaku

•souprava umožňující měření podtlaku sacích trysek a na vtoku sacích potrubí

•souprava přístrojů pro kontinuální snímání a měření parametrů vnitřního prostředí technických a jiných místností (senzor CO, CO2, O2, vlhkost, teplota, senzor vibrací, tlaků, rychlostí proudění, vodotěsná kamera a měřiče spotřeby elektrické energie)

•peristaltické čerpadlo, které umožňuje časově variabilní přesné nastavení čerpaného množství kapalin

Poznámka:

VH

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6027706.html