Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Monitoring procesů v odvodnění urbanizovaných území

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D44MPU ZK 1P+1C česky
Garant předmětu:
David Stránský
Přednášející:
David Stránský
Cvičící:
David Stránský
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Předmět se soustředí na pokročilé technicky monitoringu procesů v městském odvodnění a analýzu dat. Studenti se zdokonalí v principech fungování jednotlivých senzorů/technik a ve způsobech pořízení dat (on-site, dálkový průzkum, real-time, on-line, off-line). Dále studenti získají teoretickou a praktickou znalost monitoringu meteorologických charakteristik (srážky, teploty, vítr, vlhkost ad.), monitoringu charakteristik proudění ve stokových sítích v městské vodohospodářské infrastruktuře, monitoringu jakosti vody a sedimentu a monitoringu ekologických a ekomorfologických charakteristik drobných městských toků. Analýza dat se zaměří zejména na posouzení nejistot měření, propagaci těchto nejistot jednoduchými modely a analýzu dlouhých časových řad.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Burden, F.R., Donnert, D., Godisg, T. and McKelvie, I. (2002). Environmental Monitoring Handbook. McGraw-Hill.

•Krejčí, V. (2002). Odvodnění urbanizovaných území: Koncepční přístup. NOEL 2000.

•Manuály k přístrojům a software

Doporučená literatura:

•Články v odborném tisku týkající se monitoringu procesů v městském odvodnění

Studijní pomůcky:

•On-line spektrometry

•Automatické odběráky

•Měření průtokových charakteristik

•Měření hladin

•Meteo senzory

•Software na vyhodnocení dlouhých časových řad

Poznámka:

VH

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6027606.html