Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Modelování systému městského odvodnění

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D44MMO ZK 1P+1C česky
Garant předmětu:
Ivana Kabelková
Přednášející:
Ivana Kabelková
Cvičící:
Ivana Kabelková
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Základy matematického popisu transportních a transformačních procesů v přírodních a technických systémech. Nejběžnějšími modely modelování kvality vody ve stokové síti, na ČOV a ve vodních tocích. Aktivní práce se software umožňujícím simulaci integrovaného systému městského odvodnění a modelování různých scénářů a opatření a jejich důsledků.

Požadavky:

Splnění úloh ze cvičení. Zkouška.

Osnova přednášek:

1. Úvod do modelování, Stavba matematického modelu, kalibrace, verifikace.

2. Modelování kvality vody ve stokové síti

3. Modelování kvality vody na ČOV

4. Modelování kvality vody ve vodních tocích.

5. Integrované modelování systému městského odvodnění.

6. Scénáře a opatření v dílčích systémech.

Osnova cvičení:

1. Bilance hmoty. Transportní procesy.

2. Transformační procesy.

3. Hydraulické chování systémů.

4. Práce se SW

5. Práce se SW

6. Práce se SW

Cíle studia:

Cílem předmětu je aktivní osvojení si znalostí matematického popisu transportních a transformačních procesů v přírodních a technických systémech a jejich modelování v jednotlivých prvcích systému městského odvodnění i v celém integrovaném systému zahrnujícím stokovou síť, čistírnu odpadních vod a vodní tok.

Studijní materiály:

! Krejčí a kol. (2000). Odvodnění urbanizovaných území – koncepční přístup. NOEL2000.

! Manuál software, s nímž se bude pracovat.

? Gujer, Willi (2008). Systems Analysis for Water Technology. ISBN 978-3-540-77278-1

Studijní pomůcky:

•software pro simulaci integrovaného systému městského odvodnění

Poznámka:

VH

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6027506.html