Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Měření a modelování čistíren odpadních vod

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D44MMC ZK 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jaroslav Pollert
Přednášející:
Jaroslav Pollert
Cvičící:
Jaroslav Pollert
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Přehled měření na čistírnách odpadních vod a jejich použití. Základem tohoto předmětu je znalost procesů na ČOV.

Studenti se seznámí s možnostmi měření na jednotlivých stupních čištění odpadních vod. Na základě znalostí procesů se dozví možnosti měření a jejich uplatnění pro řízení čistírny odpadních vod.

Praktická cvičení budou organizovaná přímo na ÚČOV Praha a budou zaměřená na:

1.Měření průtoku

2.Měření kyslíku v aktivaci

3.Měření sedimentace a kalového indexu

4.Měření hustotního profilu v dosazovací nádrži

5.Vyhodnocení kamerových záznamů z dosazovacích nádrží

6.Využití měřených hodnot v matematických modelech

7.Modelování procesů v čistírnách odpadních vod

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Wastewater Treatment Plant Design (Book + Student Workbook) P. Aarne Vesilund 2003, ISBN: 1 84339 024 8, 1 84339 052 3

•Hlavínek, P. a kol: Intenzifikace čistíren odpadních vod (NOEL 1996)

•Hlavínek, P. a kol: Příručka stokování a čištění (NOEL 2002)

•Henze M., Harremoes, P., la Cour Jansen J. and Arvin E. (2002). Wastewater Treatment: Biological and Chemical Processes, Springer.

Doporučená literatura:

•Články v odborném tisku týkající se monitoringu procesů v městském odvodnění

Studijní pomůcky:

•Měření nerozpuštěných látek

•Podvodní kamera

•Průtokoměry

•Přístroj pro měření hustotu kalu podle hloubky v nádrži

•Software pro modelování procesů na ČOV

Poznámka:

VH

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6027406.html