Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Chemie životního prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D44CHZP ZK 2P česky
Garant předmětu:
Jana Nábělková
Přednášející:
Jana Nábělková
Cvičící:
Jana Nábělková
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Cílem předmětu je prohloubení znalostí doktoranda v problematice chemie životního prostředí, jejichž základ je vyučován v bakalářském studiu oboru Stavební inženýrství, případně v navazujícím studiu v oboru Inženýrství životního prostředí a Vodní hospodářství a vodní stavby. Rozsah teoretické výuky: chemie pěti sfér životního prostředí: hydrosféra (orientace zejména na specifické znečištění vod – mikropolutanty), atmosféra (anorganické a organické plynné škodliviny, změna složení globální atmosféry, monitoring znečištění atmosféry, chemie prostředí budov), pedosféra a geochemie (chemické látky/polutanty v půdním prostředí, interakce voda – půda, koloidy v půdě), antroposféra (průmyslová ekologie a zelená chemie, udržitelná energie a materiály), biosféra (environmentální biochemie a toxikologie). Praktická laboratorní výuka bude zaměřena na specifické mikropolutanty (těžké kovy, pesticidy, vysokomolekulární organické látky) a jejich analýzu především ve vodách, dnových sedimentech a půdách s vazbou na vlastnosti prostředí (základní chemická kvalita vod, složení a zrnitost sedimentu a půdy, atd.).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Manahan, S. (2017) Environmental Chemistry, Tenth Edition. CRC Press, ISBN 9781498776936 - CAT# K29755

•Pitter, P. (2009) Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha. EAN: 9788070807019, ISBN: 978-80-7080-701-9

Doporučená literatura:

•Walther, J.W. (2009) Essentials of Geochemistry, Jones & Bartlett Publishers, ISBN 076378737X, 9780763787370

•Strawn, D.G., Bohn,, H.L., O'Connor, G.A. (2015) Soil Chemistry, Edition 4, John Wiley & Sons, ISBN1118629205, 9781118629208

•Lancaster, M. (2016) Green Chemistry 3rd Edition: An Introductory Text, Royal Society of Chemistry, ISBN 1782622942, 9781782622949

•Krauss, G.J., Nies, D.H. (2014) Ecological Biochemistry: Environmental and Interspecies Interactions, John Wiley & Sons, ISBN 3527686002, 9783527686001

•Seinfeld, J.H. , Pandis, S.N. (2016) Atmospheric Chemistry and Physics : From Air Pollution to Climate Change, Third Edition, John Wiley & Sons Inc, ISBN10 1118947401, ISBN13 978111894740

•Relevantní články v odborných časopisech indexovaných v databázi Web of Science.

•Manuály k přístrojům a zařízením využívaným pro realizaci experimentů.

Studijní pomůcky:

•Atomový absorpční spektrometr pro analýzu prvků

•Laserový analyzátor částic pro charakterizaci složení pevné matrice

•Software pro vyhodnocení testů ekotoxicity

Poznámka:

IZP, VH

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6027306.html