Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Chemie životního prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D44CHZP ZK 2P česky
Garant předmětu:
Jana Nábělková
Přednášející:
Jana Nábělková
Cvičící:
Jana Nábělková
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Cílem předmětu je prohloubení znalostí doktoranda v problematice chemie životního prostředí, jejichž základ je vyučován v bakalářském studiu oboru Stavební inženýrství, případně v navazujícím studiu v oboru Inženýrství životního prostředí a Vodní hospodářství a vodní stavby. Rozsah teoretické výuky: chemie pěti sfér životního prostředí: hydrosféra (orientace zejména na specifické znečištění vod – mikropolutanty), atmosféra (anorganické a organické plynné škodliviny, změna složení globální atmosféry, monitoring znečištění atmosféry, chemie prostředí budov), pedosféra a geochemie (chemické látky/polutanty v půdním prostředí, interakce voda – půda, koloidy v půdě), antroposféra (průmyslová ekologie a zelená chemie, udržitelná energie a materiály), biosféra (environmentální biochemie a toxikologie). Praktická laboratorní výuka bude zaměřena na specifické mikropolutanty (těžké kovy, pesticidy, vysokomolekulární organické látky) a jejich analýzu především ve vodách, dnových sedimentech a půdách s vazbou na vlastnosti prostředí (základní chemická kvalita vod, složení a zrnitost sedimentu a půdy, atd.).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Manahan, S. (2017) Environmental Chemistry, Tenth Edition. CRC Press, ISBN 9781498776936 - CAT# K29755

•Pitter, P. (2009) Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha. EAN: 9788070807019, ISBN: 978-80-7080-701-9

Doporučená literatura:

•Walther, J.W. (2009) Essentials of Geochemistry, Jones & Bartlett Publishers, ISBN 076378737X, 9780763787370

•Strawn, D.G., Bohn,, H.L., O'Connor, G.A. (2015) Soil Chemistry, Edition 4, John Wiley & Sons, ISBN1118629205, 9781118629208

•Lancaster, M. (2016) Green Chemistry 3rd Edition: An Introductory Text, Royal Society of Chemistry, ISBN 1782622942, 9781782622949

•Krauss, G.J., Nies, D.H. (2014) Ecological Biochemistry: Environmental and Interspecies Interactions, John Wiley & Sons, ISBN 3527686002, 9783527686001

•Seinfeld, J.H. , Pandis, S.N. (2016) Atmospheric Chemistry and Physics : From Air Pollution to Climate Change, Third Edition, John Wiley & Sons Inc, ISBN10 1118947401, ISBN13 978111894740

•Relevantní články v odborných časopisech indexovaných v databázi Web of Science.

•Manuály k přístrojům a zařízením využívaným pro realizaci experimentů.

Studijní pomůcky:

•Atomový absorpční spektrometr pro analýzu prvků

•Laserový analyzátor částic pro charakterizaci složení pevné matrice

•Software pro vyhodnocení testů ekotoxicity

Poznámka:

IZP, VH

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6027306.html