Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zdroje hluku v kolejové dopravě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D37ZHKD ZK 1P+1C česky
Garant předmětu:
Lenka Lomoz
Přednášející:
Ondřej Bret, Lenka Lomoz, Petra Váňová
Cvičící:
Ondřej Bret, Lenka Lomoz, Petra Váňová
Předmět zajišťuje:
katedra železničních staveb
Anotace:

Předmět se zaměřuje na problematiku vzniku a šíření hluku v kolejové dopravě. V rámci teoretické části studenti získají znalosti o problematice hluku, jeho lokalizaci a šíření s důrazem na kolejovou dopravu. Budou seznámeni se základními i inovativními aplikacemi protihlukových opatření, jak na straně vozidla, tak na straně infrastruktury a naučí se implementovat jejich optimální kombinaci pro dosažení co nejlepšího účinku. Praktickou částí předmětu je měření v terénu, kde budou s pomocí moderní akustické kamery lokalizovány dominantní zdroje hluku na reálném jedoucím vozidle.

Požadavky:

Nejsou požadavky

Osnova přednášek:

1. Úvod zvuk, hluk a jeho vnímání

2. Zdroje hluku v kolejové dopravě

3. Šíření hluku (zvuku) od zdroje

4. Šíření hluku přes překážku

5. Protihluková opatření (PHO) aktivní

6. Protihluková opatření (PHO) pasivní

7. Akustická kamera a její užití při lokalizaci zdrojů hluku

Osnova cvičení:

8.– 9. Měření v terénu – akustická kamera

10.– 11. Postprocessing – analýza dat

12. Zpracování analyzovaných dat do závěrečné zprávy

13. Prezentace výsledků

Cíle studia:

Získání odborných úzce specifikovaných znalostí v oblasti hlukové problematiky v kolejové dopravě.

Studijní materiály:

!Nový R.: Hluk a chvění, ČVUT 2019, ISBN:978-80-01-06554-9

!Kotzen, B., English., C.: Environmental Noise Barriers: A guide to their acoustic and visual design - 2nd ed., Spon Press, 2009, ISBN-13: 978-0-415-43708-0.

?David Thompson: Railway noise and vibration – Mechanisms, modelling and means of control, 2009

?Krylov V.: Noise and Vibration from Hight-speed trains, 2001, ISBN: 0 7277 2963 2

?CAE Software and Systém GmbH – Noise sources localization - Acoustic camera -Bionic L, official manuals for instruments and devices used to implement experiments. 2019)

Poznámka:

IZP

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6025006.html