Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Měření hluku v kolejové dopravě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D37MHKD ZK 1P+1C česky
Garant předmětu:
Lenka Lomoz
Přednášející:
Ondřej Bret, Lenka Lomoz, Petra Váňová
Cvičící:
Ondřej Bret, Lenka Lomoz, Petra Váňová
Předmět zajišťuje:
katedra železničních staveb
Anotace:

Předmět studenty seznámí s principem technického měření hluku se zaměřením na moderní metody lokalizace zdrojů hluku v kolejové dopravě na reálném projíždějícím vozidle.

V rámci praktické části předmětu bude probíhat měření v terénu pomocí moderního zařízení - akustické kamery, která umožňuje zobrazení naměřeného akustického signálu v obraze z videokamery, případně měřené zvukoměrem. Studenti se v rámci praktické části naučí toto zařízení ovládat. V rámci post-processingu bude studentem provedena důkladná analýza frekvenční oblasti signálu. Na základě provedené frekvenční analýzy bude studentem stanoveno, které zdroje hluku lze označit za významné a které lze zanedbat. Na závěr bude navrženo optimální protihlukové opatření.

Požadavky:

Nejsou požadavky

Osnova přednášek:

1.Vlastnosti zvuku (hluku), popis

2.Zdroje hluku v kolejové dopravě

3. Technické měření hluku

4.Lokalizace zdrojů hluku pomocí akustické kamery

5.Práce s akustickou kamerou – seznámení se se zařízením

6.Metodika měření a hodnocení, náležitosti protokolu z měření

Osnova cvičení:

1. - 2. Měření v terénu

3. - 5. Postprocessing - zpracování dat v Noise Inspektoru

6. Tvorba protokolu.

7. .Prezentace výsledků, diskuze

Cíle studia:

Získání odborných úzce specifikovaných znalostí v oblasti hlukové problematiky v kolejové dopravě.

Studijní materiály:

!David Thompson: Railway noise and vibration – Mechanisms, modelling and means of control, 2009

!Krylov V.: Noise and Vibration from Hight-speed trains, 2001, ISBN: 0 7277 2963 2

!V.A.Profillidis: Railway management and Engineering, 2006,ISBN: 978-0-7546-4854-3.

?ČSN EN ISO 3095: Železniční aplikace – Akustika – Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly, březen 2014

?CAE Software and Systém GmbH – Lokalizace zdrojů hluku - Akustická kamera Bionic L, prezentace LB acoustics 2019)

Poznámka:

IZP

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6024906.html