Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Diagnostika jízdní dráhy ve vztahu k měření hluku

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D37DJD ZK 1P+1C česky
Garant předmětu:
Lenka Lomoz
Přednášející:
Ondřej Bret, Lenka Lomoz, Petra Váňová
Cvičící:
Ondřej Bret, Lenka Lomoz, Petra Váňová
Předmět zajišťuje:
katedra železničních staveb
Anotace:

Předmět je zaměřen zejména na diagnostiku kolejové jízdní dráhy u železničních a tramvajových tratí.

V rámci teoretické části předmětu se studenti zaměří na diagnostiku a zatřídění povrchových vad kolejnic ovlivňujících akustickou situaci v okolí kolejové trati při průjezdu vozidla. Dále budou v rámci předmětu vysvětleny pojmy opotřebení kolejnic a údržba jízdní dráhy. Studenti se seznámí se metodami nedestruktivního zkoušení kolejnic a systémem evidence vad kolejnic. Blíže se seznámí se základními metodami defektoskopie se zaměřením na měření vlnkovitosti a drsnosti kolejnice, které jsou klíčové v aktuálně zaváděné celoevropské metodice Cnossos.

V praktické části se student seznámí se základy měření vlnkovitosti a drsnosti kolejnice. V rámci měření v terénu bude studentem ve spolupráci s vyučujícím proveden sběr dat s využitím zařízení na měření vlnkovitosti a drsnosti kolejnice. Naměřená data budou studentem vyhodnocena. Výstupem z praktické části bude zpracovaný protokol z měření.

Požadavky:

Nejsou žádné požadavky

Osnova přednášek:

1. Diagnostika kolejnic

2. Vady kolejnic – systém evidence vad kolejnic

3. Opotřebení kolejnic

4. Údržba jízdní dráhy

5. Nedestruktivní zkoušení kolejnic (NDT)

6. Defektoskopie – měření vlnkovitosti a drsnosti kolejnice

Osnova cvičení:

1.Seznámení s přístrojem na měření vlnkovitosti a drsnosti kolejnice

2.– 3. Měření v terénu

4.– 6. Postprocessing – vyhodnocení dat z měření

7. Prezentace výsledků

Cíle studia:

Získání odborných úzce specifikovaných znalostí v oblasti hlukové problematiky v kolejové dopravě.

Studijní materiály:

![1] Krejčiříková, H.: Železniční stavby 1 / 1. část, Český technika – nakladatelství ČVUT, 2020, ISBN 978-80-01-06157-2.

![2] V.A.Profillidis: Railway management and Engineering, 2006,ISBN: 978-0-7546-4854-3.

![3] Thompson, D.: Railway Noise and Vibration: mechanisms, modeling and means of control; Elsevir, 2009, ISBN-13: 978-0-08-045147-3.

![4] Jens Trampe Broch: Acoustic noise measurements, 1975, ISBN 87 87355 00 0.

?[5] H.Funke: Broušení kolejnic, 1992, SPENO international SA.

?[6] SŽDC (ČD) S 3/4 „Nedestruktivní zkoušení kolejnic“.

?[7] SŽDC (ČD) S 2/3 „Organizace a provádění kontrol tratí“ čl. 68 s odkazem na přílohu 1.

?[8]Jednotná výpočtová metodika CNOSSOS-EU (Common Noise Assessment Methods in EU), 2012.

Poznámka:

IZP

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6024806.html