Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Statistické metody v IŽP

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D28SMZP ZK 2P+1C česky
Garant předmětu:
Tomáš Vaníček
Přednášející:
Jaroslav Klvaňa, Tomáš Vaníček
Cvičící:
Jaroslav Klvaňa, Tomáš Vaníček
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrské informatiky
Anotace:

V předmětu se studenti seznámí se základními pojmy pravděpodobnosti, kombinatoriky a matematické statistiky. Budou představena základní statistická rozdělení a základní typy náhodných procesů. Pozornost bude též věnována problematice testování hypotéz a hodnocení shody teoretického a empirického rozdělení.

Požadavky:

Bude doplněno později

Osnova přednášek:

Bude doplněno později

Osnova cvičení:

Bude doplněno později

Cíle studia:

Bude doplněno později

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Jaruškova,D.: Pravděpodobnost a matematická statistika, skripta ČVUT, 2006.

Zvára, K., Štěpán, J.: Pravděpodobnost a matematická statistika, Matfyz Press, MFF UK, 2002.

Doporučená literatura:

Anděl, J.: Statistické metody, Matfyz Press, MFF UK, 1998.

Kalina, M., Minarechová, Z.: Applied Mathematics fór Civil Engeneering, STU Bratislava, 2015.

Poznámka:

IZP

Další informace:
Není
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6024206.html