Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Betonové ochranné obálky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D33BOO ZK 2P česky
Garant předmětu:
Petr Bílý, Petr Štemberk
Přednášející:
Petr Bílý, Petr Štemberk
Cvičící:
Petr Bílý, Petr Štemberk
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se současným stavem znalostí v oblasti betonových ochranných obálek jaderných reaktorů. Obsahem předmětu budou vybrané problémy z následujících okruhů: Historický vývoj ochranných obálek. Ochranná obálka (kontejnment) a zádržný systém (confinement). Používané typy kontejnmentů, varianty řešení. Přehled platné legislativy a bezpečnostních předpisů. Zatížení a zatěžovací stavy pro návrh konstrukce. Principy statického návrhu konstrukce, návrh předpětí. Funkce těsnící vystýlky, návrh jejího materiálového a konstrukčního řešení. Numerické modelování kontejnmentu a jeho součástí. Technologie výstavby ochranné obálky.

Požadavky:

Nastudování zadané literatury

Zpracování studie na zadané téma

Absolvování pohovoru o zpracované studii

Osnova přednášek:

viz anotace

Osnova cvičení:

viz anotace

Cíle studia:

viz anotace

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Picaut, J. et al.: Nuclear Containments. fib Bulletin no. 13. fib, 2001. ISBN 2-88394-053-3.

Nawy, E.G.: Prestressed Concrete: A Fundamental Approach (5th Edition Uprgade). Pearson, 2009. ISBN 978-0136081500.

Doporučená literatura:

Iskhakov, I., Ribakov, Y.: Design Principles and Analysis of Thin Concrete Shells, Domes and Folders. CRC Press, 2015. ISBN 978-1498726641.

Nilson, A.H., Darwin, D., Dolan, C.W.: Design of Concrete Structures (14th Edition). McGraw Hill, New York, USA, 2010. ISBN 978-0-07-329349-3.

Poznámka:

KD, IB

Další informace:
není
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6019506.html