Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Betonové konstrukce vystavené vysokým teplotám

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D33CHT ZK 1P+1C česky
Garant předmětu:
Radek Štefan
Přednášející:
Radek Štefan
Cvičící:
Radek Štefan
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Předmět je zaměřen na pochopení a prohloubení znalostí v oblasti vlivu vysokých teplot na beton a betonové konstrukce. Hlavními tématy jsou: materiály, požár, vysoké teploty, požární návrh konstrukcí, zjednodušené metody, pokročilé numerické modely, počítačové modelování.

Požadavky:

Znalosti z navrhování konstrukcí a materiálového inženýrství na úrovni magisterského studia. Znalost požárního návrhu není podmínkou.

Osnova přednášek:

- Navrhování konstrukcí na účinky požáru.

- Fyzikální a chemické procesy v betonu a v oceli při vysokých teplotách.

- Transportní modely (transport tepla, sdružený transport tepla a vlhkosti).

- Numerické metody (metoda konečných diferencí, metoda konečných prvků, metody časové diskretizace).

- Sdružená termo-mechanická úloha, úloha s poškozením, úloha s pohyblivou hranicí (Stefanova úloha).

- Modelování konstrukcí při požáru, analýza konstrukcí po požáru.

Osnova cvičení:

- Prohloubení témat probraných na přednáškách, řešení vybraných úloh a konkrétních příkladů s přesahem do seminární práce.

Cíle studia:

Cílem je pochopit a prohloubit znalosti v oblasti vlivu vysokých teplot na beton a betonové konstrukce, ideálně se specifickým zaměřením na téma disertační práce studenta.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

- Guo, Z., Shi, X. Experiment and Calculation of Reinforced Concrete at Elevated Temperatures. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001, ISBN 978-0-12-386962-3.

- Purkiss, J. A., Li. L.-Y. Fire Safety Engineering Design of Structures. CRC Press, 2017. ISBN 9781138074262.

Doporučená literatura:

- Bažant, Z. P., Kaplan, M. F. Concrete at High Temperatures: Material Properties and Mathematical Models. London: Addison-Wesley, 1996, ISBN 978-0582086265.

- Bažant, Z. P., Jirásek, M. Creep and Hygrothermal Effects in Concrete Structures. Springer Netherlands, 2015, ISBN 978-94-024-1136-2.

Poznámka:

KD

Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/www/stefarad/index.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6018006.html