Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Metody navrhování a sanací pražcového podloží

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D37MNSP ZK česky
Garant předmětu:
Leoš Horníček
Přednášející:
Leoš Horníček
Cvičící:
Leoš Horníček
Předmět zajišťuje:
katedra železničních staveb
Anotace:

Předmět je zaměřen na podrobné studium problematiky navrhování konstrukce pražcového podloží v ČR a Evropě, včetně ochrany proti klimatickým účinkům a vlivu podzemní vody. Cílem předmětu je seznámení studentů se speciálními materiály pro použití do konstrukce pražcového podloží (geosyntetika, hydro- a tepelně-izolační materiály, antivibrační prvky), s poruchami pražcového podloží a metodami jejich odstranění. Součástí výuky je seznámení s vybranými přístroji a zařízeními pro analýzu kvality pražcového podloží a jejich praktickým využitím.

Požadavky:

Znalost tematiky železničních staveb z magisterského studia.

Osnova přednášek:

viz obsah předmětu

Osnova cvičení:

viz obsah předmětu

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty doktorského studia s problematikou navrhování konstrukce pražcového podloží v ČR a Evropě. Student bude seznámen s novými materiály v konstrukcích pražcového podloží včetně materiálů vznikajících v oboru recyklace. Studium má kombinovanou formu přednášek, semináře a laboratorních praktik. Výsledkem studia je předložení písemné seminární práce a její obhajoba spojená se zkouškou.

Studijní materiály:

!Correia, A.G., Momoya, Y., Tatsuoka, F. Design and Costruction of Pavements and Rail Tracks. London: Taylor & Francis

!Indraratna, B., Salim, W., Rujikiatkomjorn Ch. Advanced Rail Geotechnology – Ballasted Track. London: Taylor & Francis Group, 2011, ISBN 978-0-415-66957-3.

?Ižvolt L. Železničný spodok. Namáhanie, diagnostika, navrhovanie a realizácia konštrukčných vrstiev tělesa železničního spodku. Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2008, ISBN 978-80-8070-802-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6017706.html