Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Angličtina pro doktorandy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D04END ZK 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Výuka se zaměřuje na dovednosti ve všech jazykových oblastech, akcentována je schopnost komunikace (mluvené i písemné) pro akademické účely, dále je zahrnuta odborná technická angličtina a základní útvary odborného stylu.

Úroveň zkoušky dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ERR je B2, kurz je veden na této úrovni.

Probírané písemné útvary:

-strukturovaný životopis,

-průvodní dopis k CV při odpovědi na inzerované volné pracovní místo,

-stručná žádost o grant,

-abstrakt odborného článku, přečtení (a předložení u zkoušky) cca 150 stran technického textu, včetně článků z odborných periodik a konferenčních materiálů.

The course is aimed at making doctoral degree students familiar with the basic genres of the academic style and prepare them for real-life communication situations, such as e.g. the presentation of their own research and development achievements, writing grant applications, common correspondence, writing abstracts, etc. The course should also assist in the preparation for the examination in English, which is a compulsory part of doctoral degree study. The course is not compulsory, it is not completed by granting a credit or passing an examination.

Požadavky:

zápis v doktorandském studiu

Osnova přednášek:

Tento kurz není přednáškou, ale praktickým cvičením:

Kódy pro registraci v KOSu jsou: D04END - Angličtina pro doktorandy

!!!v případě, že máte zájem o navštěvování kurzu je třeba kontaktovat vyučující předmětu!!!

Trvání: 2 hodiny / 1 semestr

Další informace naleznete v sekci Osnova cvičení

Osnova cvičení:

Organizace zkoušky: Zkouška se skládá ze tří částí – části písemné, ústní a portfolia.

Písemná část: Písemná část se formou a rozsahem podobá části Reading and Use of English zkoušky Cambridge First. Součástí písemné části je i písemný projev – krátký text na dané téma v rozsahu 140-180 slov. Např.: Flood protection, Sustainable living, GPS, Surveying etc.

Ústní část: Ústní část vychází z předem připravené prezentace (nejlépe powerpointové), ve které student odborně pohovoří o svém výzkumu, studiu, podá informace o organizaci FSv a ČVUT nebo informace o instituci, kde pracuje (jak by ji prezentoval svým zahraničním kolegům), popíše vzdělávací a výzkumné aktivity katedry, představí vlastní výukové a výzkumné aktivity. Dále student pohovoří o prostudované odborné literatuře a odevzdaných materiálech.

Portfolio: Student minimálně tři pracovní dny před termínem zkoušky odevzdá portfolio obsahující následující materiály: strukturovaný životopis, průvodní dopis k CV při odpovědi na fiktivní inzerované volné pracovní místo v oboru, abstrakt odborného článku, který přečetl, seznam prostudované odborné literatury (cca 150 stran technického textu), vlastní články a konferenční materiály.

Portfolio student odevzdá emailem Mgr. Florianové.

(Poznámka: Pokud student neodevzdá veškeré požadované materiály, nebude ke zkoušce připuštěn.)

Doporučená literatura:

Horká, Nivenová, Martincová, Giormani: Professional English for Civil Engineering

S.Kasíková: English for PhD students R. Murphy: English Grammar in Use

Michael McCarthy:Academic Vocabulary in Use L.Štěpánek, J. de Haaff a kol.: Academic English

Edward de Chazal, Julie Moor: Oxford EAP

Cíle studia:

Cílem kurzů anglického jazyka pro doktorandy je připravit studenty na povinnou zkoušku.

Katedra jazyků nabízí volitelnou výuku anglického jazyka pro doktorandy. Účast není povinná, kurzy nekončí zápočtem. Výuka probíhá jak v zimním, tak v letním semestru, je jednosemestrální.

Zkouška je nastavena na úroveň B2, výuka v kurzu je orientována na gramaticko-lexikální jevy, odbornou technickou angličtinu, základní útvary odborného stylu a angličtinu pro akademické účely.

Zápis do kurzů angličtiny pro doktorské studium:

Do kurzů se studenti přihlašují přes KOS.

Zkouška z anglického jazyka v doktorském studiu:

Úroveň zkoušky je dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky B2.

Termíny zkoušek z anglického jazyka v doktorském studiu:

Studenti se zapíšou na termíny, které jsou každý semestr vypisovány v systému KOS.

Pro složení zkoušky není nutné navštěvovat žádný kurz, v případě potřeby nabízí katedra kurzy jak v letním, tak v zimním semestru (více informací o povinné zkoušce v sekci: osnova cvičení).

Kurz musí mít ale student v semestru, ve kterém se chystá skládat zkoušku, zapsaný, jinak se nelze přihlásit na vypsané zkouškové termíny v systému KOS.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Výuka se zaměřuje na dovednosti ve všech jazykových oblastech, akcentována je schopnost komunikace (mluvené i písemné) pro akademické účely, dále je zahrnuta odborná technická angličtina a základní útvary odborného stylu.

Úroveň zkoušky dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ERR je B1-2, kurz je veden na této úrovni.

Probírané písemné útvary:

-strukturovaný životopis,

-průvodní dopis k CV při odpovědi na inzerované volné pracovní místo,

-stručná žádost o grant,

-abstrakt odborného článku, přečtení (a předložení u zkoušky) cca 150 stran technického textu, včetně článků z odborných periodik a konferenčních materiálů.

……………………..

Horká, Nivenová, Martincová, Giormani: Professional English for Civil Engineering

S.Kasíková: English for PhD students R. Murphy: English Grammar in Use

Michael McCarthy: Academic Vocabulary in Use L.Štěpánek, J. de Haaff et al.: Academic English

Edward de Chazal, Julie Moor: Oxford EAP

Poznámka:
Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k104/index.php/doktorandi/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6014206.html