Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Modelování v elektroenergetice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP15MEN Z,ZK 4 2P+2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Tento kurz se zabývá vybranými problémy modelování v elektrotechnice. Student se seznámí se základními modely používanými pro modelování elektromechanických dějů. Problematika modelování je probrána komplexně, od fenomenologických přístupů užívajících základní Buckinghamův přístup i teorii vektorovosti rozměrů přes fyzikální podobnost s analýzou popisujících rovnic. Dále je probrána teorie bezrozměrných charakteristik proudových strojů, a nastíněny principy použití analytické mechaniky pro modelování elektromechanických systémů. Důraz je kladen na správnou fyzikální formulaci a použití pokročilých softwarových nástrojů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Modely fyzikální, myšlenkové, výpočetní – obecný přístup 2. Základní rovnice fyzikálních dějů v elektroenergetice 3. Rozměrová analýza 4. Buckinghamův teorém 5. Teorie fyzikální podobnosti 6. Fyzikální podobnost v jevech spojených s přenosem hmotnosti a hybnosti 7. Fyzikální podobnost sdílení tepla 8. Automodelnost, stabilita, bezrozměrné charakteristiky proudových strojů 9. Fyzikální podobnost v teorii elektromagnetického pole 10. Úvod do analytické mechaniky 11. Lagrangeovy rovnice 1. druhu 12. Lagrangeovy rovnice 2. druhu 13. Použití metod analytické mechaniky pro popis elektromechanických systémů 14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Modely fyzikální, myšlenkové, výpočetní – obecný přístup 2. Základní rovnice fyzikálních dějů v elektroenergetice 3. Rozměrová analýza 4. Buckinghamův teorém 5. Teorie fyzikální podobnosti 6. Fyzikální podobnost v jevech spojených s přenosem hmotnosti a hybnosti 7. Fyzikální podobnost sdílení tepla 8. Automodelnost, stabilita, bezrozměrné charakteristiky proudových strojů 9. Fyzikální podobnost v teorii elektromagnetického pole 10. Úvod do analytické mechaniky 11. Lagrangeovy rovnice 1. druhu 12. Lagrangeovy rovnice 2. druhu 13. Použití metod analytické mechaniky pro popis elektromechanických systémů 14. Rezerva

Cíle studia:
Studijní materiály:

Handbook of Electrical Power System Dynamics: Modeling, Stability, and Control 1st Edition, Mircea Eremia (Editor), Mohammad Shahidehpour (Editor), ISBN:9781118497173,  Hersting, W.H.: Distribution System Modeling and Analysis, Second Edition (Electric Power Engineering Series). CRC Press 2006.  KUNEŠ, Josef, Otakar VAVROCH a Václav FRANTA. Základy modelování. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. ISBN 80-03-00147-1.

Poznámka:

Typ cvičení: s, c

Tento předmět je nabízen také v angličtině

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5991706.html