Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Výroba elektrické energie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP15VEE Z,ZK 4 2P+2S česky
Garant předmětu:
Zdeněk Müller
Přednášející:
Zdeněk Müller
Cvičící:
Zdeněk Müller
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

V úvodu předmětu je probrána obecná teorie energetických přeměn. Z klasické elektroenergetiky je v předmětu analyzována zejména problematika zvyšování účinnosti používaných energetických oběhů. Problematika provozních i mimořádných stavů synchronních alternátorů, moderních jaderných elektráren a modelování provozu vodních elektráren. Z moderní elektroenergetiky se kurz zabývá kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (používané systémy, metody identifikace otopní soustavy a optimalizace zdrojů pro ni) závěr kurzu je věnován obnovitelným zdrojům energie a problematikou jejich optimálního provozu a jejich integrace do elektroenergetických systémů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Transformace energie - teorie a obecné zásady 2. Tepelné elektrárny - relevantní termodynamika, základy 3. Metody zlepšování účinnosti 4. Režimy provozu generátoru - základy 5. Režimy provozu generátoru - nastavení reléových a řídicích systémů 6. Jaderná elektrárna - moderní technologie, nová generace 7. Provoz jaderné elektrárny 8. Vodní elektrárny - přehled 9. Vodní elektrárny - dynamická simulace 10. Kombinovaná výroba tepla a energie - základy 11. Kombinovaná výroba tepla a energie - identifikace tepelného systému, optimální dimenzování 12. Vliv obnovitelných a distribuovaných zdrojů energie na energetické systémy 13. Environmentální dopady výroby energie - základy 14. Výroba energie v propojených sítích

Osnova cvičení:

1. Transformace energie - teorie a obecné zásady 2. Tepelné elektrárny - relevantní termodynamika, základy 3. Metody zlepšování účinnosti 4. Režimy provozu generátoru - základy 5. Režimy provozu generátoru - nastavení reléových a řídicích systémů 6. Jaderná elektrárna - moderní technologie, nová generace 7. Provoz jaderné elektrárny 8. Vodní elektrárny - přehled 9. Vodní elektrárny - dynamická simulace 10. Kombinovaná výroba tepla a energie - základy 11. Kombinovaná výroba tepla a energie - identifikace tepelného systému, optimální dimenzování 12. Vliv obnovitelných a distribuovaných zdrojů energie na energetické systémy 13. Environmentální dopady výroby energie - základy 14. Výroba energie v propojených sítích

Cíle studia:
Studijní materiály:

Anders G. Rating of Electric Power Cables, IEEE Press 2001

Knight U.G.Power Systems in Emergencies. Wiley 2001

Godoy Simoes M. Renewable Energy Systems, CRC Press 2004

Poznámka:

Typ cvičení: s, c, p

Tento předmět je nabízen také v angličtině

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5991606.html