Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Embedded Systems

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E141006 Z,ZK 4 2P+0C+2L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Computers and microcomputers history. Block diagram of computer. Busses, processors, memories, input and output circuits. Single chip microcomputers, microcontrollers. Instruction set, machine code, assembler, ANSY-C language. Software and hardware tools for application developing. Simulator, emulator, logical analyzer. Computer interfaces. Converters, digital input and output. Analogous signal discretization, methods and errors of D/A and A/D conversion. Standard analogous signal. Interrupt system. Practical labs are focused on 8051/52 microcomputer family.

Požadavky:

1. General processor structure, principle, function of particular blocks

2. Data and code memories, static and dynamic RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, flash EEPROM, FRAM memories

3. Data, address and control bus, multiplexed bus, three state and open collector bus drivers

4. Asynchronous events servicing, polling/interrupt. Interrupt system, priority, interrupt vector, interrupt service routine, application

5. Digital output, interfacing, accommodation, optical separation, Switching ON and OFF of induction and resistive load

6. Digital input, interfacing, accommodation, optical separation

7. D/A converters. Principle of PWM modulation, converter uses operation amplifier

8. A/D converter uses integrator principle. Single and double integration converters

9. Feedback A/D converters - incremental, tracking converter, converters with succeeded approximation

10. Unified voltage and current signal

11. Parallel data transfer, handshake principle, examples of communication (e.g. Centronics interface)

12. Serial data transfer, protocol TIA/EIA 232, data format, speed, signal levels

13. Industrial standards TIA/EIA 422, 423 and 485. Simplex, half duplex and full duplex communication.

14. Principle and using a MODEM for data transfer. Modulation, band width, modulation and transfer speed. Baud, bit/s

15. Mictroprocessor familu 8051/52, internal architecture. Data and code memory. SFR registers

16. External memory and periphery extension for 8051 processors. Data and code memory, address decoder, data flow, transfer control

17. Interrupt system of 8051 family. Sources, levels and priorities of interrupts

18. Counters and timers, serial port 8051's processors

19. Assembler, source text format, directives for translation control

20. Proceeding program, tools for program development, SW simulators, HW emulators

21. Translation, linking, locations. Object, absolute, relative code. Data hex format Libraries

22. Numeric systems, binary, decimal, hexadecimal. BCD coding. Conversion between numeric systems. Negative numbers notation

23. Direct, indirect, relative and absolute addressing. Examples of using

24. Internal and external address areas of 8051 family

25. Arithmetic and logic instructions of 8051 family

26. Instructions for data transfer of 8051 family

27. Instructions for jumps and subroutine calls of 8051 family

Osnova přednášek:

1.Introduction into microcomputer programming - basic concepts, registers, memories

2.Binary arithmetic, numbers representation

3.Assembler 8051

4.Assembler 8051

5.Microcomputer memories

6.Processor I51, internal architecture

7.Interrupt system

8.Busses, auxiliary circuits

9.I/O circuits for digital interfaces

10.D/A, A/D converters, unified signal

11.Counters/timers, watch dog

12.Serial and parallel interfaces, buses for data transfer

13Transfer channel, modems

14.Design of simple microcomputer system.

Osnova cvičení:

1.Basic data, numerical systems, data presentation, binary operations as addition, subtraction, multiplication, division

2.Using Keil IDE for I51, 1st semester work setting

3.1st semester work solving

4.1st semester work solving

5.1st semester work solving and its verification

6.Development tool kit LabTech51

7.Development tool kit BAST166 and programming in ANSY-C

8.Development tool kit BAST166 and programming in ANSY-C, examples

9.Intelligent servo drive AtlasCopco, basic features and programming, 2nd semester work setting

10.2nd semester work solving

11.2nd semester work solving

12.2nd semester work solving

13.2nd semester work solving

14.2nd semester work verification, assesment

Cíle studia:
Studijní materiály:

Chyský J., Novák J., Novák L., Elektronické aplikace ve strojírenství, Vydavatelství ČVUT, 2001, ISBN 80-01-01744-3

Skalický P., Mikroprocesory řady 8051, BEN-technická literatura, Praha 1997, ISBN 80-86056-13-9

http://www.8052.com/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5988906.html