Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Vybrané partie z fyziologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DTVPF ZK 5 14P česky
Přednášející:
Leoš Navrátil (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět nabízí přehlednou informaci o vybraných partiích fyziologie, které jsou relevantní k tématům řešeným v asistivních technologiích. Pozornost je věnována zejména svalově-kosternímu systému, kardiovaskulárnímu systému, nervovému a senzorickému systému.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět má přednášky. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom případě je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

1.Svalově kosterní systém.

2.Páteř, hrudník, klouby.

3.Svaly, inervace, řízení kontrakce.

4.Jednotlivé svalové skupiny.

5.Fyziologie a mechanika dýchání.

6.Kardiovaskulární systém.

7.Nervový systém.

8.Senzorický nervový systém.

9.Zrakový systém.

10.Sluchový systém.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Předmět nabízí přehlednou informaci o vybraných partiích fyziologie, které jsou relevantní k tématům řešeným v asistivních technologiích. Pozornost je věnována zejména svalově-kosternímu systému, kardiovaskulárnímu systému, nervovému a senzorickému systému.

Studijní materiály:

Silverthorn D.U. et al. Human physiology: an integrated approach. San Francisco: Pearson, 2019 (8th edition) ISBN 978-0134605197, případně 2016 (7th edition). ISBN 978-0321981226

Tortora G.J., Derrickson B. Principles of anatomy and physiology. New York: John Wiley & Sons, 2016 (15th edition). ISBN 978-1-119-32064-7

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5963006.html