Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Technická realizace asistivních technologií

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DTTRAT ZK 5 7P+14C česky
Garant předmětu:
Karel Hána
Přednášející:
Karel Hána
Cvičící:
Karel Hána
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Cílem předmětu je získat základní přehled v problematice technických prostředků pro realizaci asistivních technologií, včetně informačních a komunikačních technologií.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět má přednášky a projektově orientovaná cvičení. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom případě je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

1. Historie technických prostředků pro realizaci asistivních technologií

2. Motherboard - blokové schéma, Northbridge a Southbridge, popis sběrnic a rozhraní (ISA, PCI, PCI Express, IDE, ATA, SCSI, EISA, VESA), komunikace procesoru a pamětí, BIOS, autotest.

3. Vstupní a výstupní zařízení - diskové a disketové jednotky, struktura ukládání dat, zavádění systému. CD a DVD, klávesnice, myš., zobrazovací zařízení (monitor), zvuková karta, univerzální vstupně-výstupní porty (USB, FireWire, RS232C, printer port (LPT), (game port), síťové karty, modemy, tiskárny, skenery, multimediální zařízení a doplňky, velkokapacitní paměťové jednotky. Paměťové karty a čtečky, Rozhraní PCMCIA, Compact Flash (CF) a Secure Di-gital, příklady periferií s těmito rozhraními.

4. Mobilní platformy pro asistivní technologie, snímání, vyhodnocování i přenos dat. Bezdrátové komunikační proto-koly a rozhraní - IrDA, Bluetooth, WiFi, GSM/GPRS, UPS.

5. Pojem „operační systém“ (OS), jeho význam a určení. Jádro operačního systému. Typy OS (jedno a víceúlohové). Výpočetní proces, multitasking, správa procesoru a procesů. Instrukční soubor, typy instrukcí, způsoby adresování. Assembler a vyšší programovací jazyky. Překlad a interpretace.

6. Správa paměti v OS. Základní pojmy: fyzická paměť, virtuální paměť, souvislost s technickými prostředky počítače. Systémy souborů a správa periferních zřízení v OS. Výkonové a funkční testy PC.

7. Počítačové sítě - historie, LAN a WAN, klíčová slova. Vrstvový referenční model OSI. Základní technické prostředky LAN (Ethernet a jeho praktická realizace).

8. Internet - historie, myšlenka, základní klíčová slova. Prohlížeče, používané standardy a jazyky. Úvod do architektu-ry TCP/IP. Protokoly a adresování, propojování lokálních sítí (tzv. internetworking), brány a směrovače, principy směrování v Internetu. Pojem „server“, architektura klient-server, nejčastěji používané protokoly síťové architektury TCP/IP: HTTP, FTP, TELNET, DHCP, ...

9.Telemedicína (telematika pro zdravotnictví) - definice WHO, obsah - vlastní telemedicína, telematika pro zdravot-nický výzkum, telematika pro řízení zdravotnických služeb, historie telemedicíny a souvislosti s vývojem informačních a komunikačních technologií.

10. Příklady využití telemedicíny v jednotlivých lékařských oborech, veřejné telezdravotnictví, primární telepéče či veterinární telemedicína, videokonference versus elektronická pošta, komunikační protokoly, specializované technické prostředky pro telemedicínu, etické, právní, organizační a finanční otázky, situace v ČR.

Osnova cvičení:

Cvičení budou řešena formou praktických projektů, v nichž si studenti ověří znalosti získané v přednáškách.

Cíle studia:

Cílem předmětu je získat základní přehled v problematice technických prostředků pro realizaci asistivních technologií, včetně informačních a komunikačních technologií.

Studijní materiály:

Cook A.M., Polgar J.M. Assistive Technologies: Principles and Practice. Mosby, 2015. ISBN 9780323096317

Sauter M. From GSM to LTE: An introduction to mobile networks and mobile broadband. John Wiley & Sons, 2010. ISBN: 978-0-470-66711-8

Korowajczuk L. LTE, WiMAX and WLAN network design, optimization and performance analysis. John Wiley & Sons, 2011. ISBN 978-0-470-74149

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5962906.html