Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Telemedicína a senzorové sítě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DTTSS ZK 5 14P+7C česky
Garant předmětu:
Karel Hána
Přednášející:
Karel Hána
Cvičící:
Karel Hána
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Cílem předmětu je získat základní přehled v problematice telemedicíny, využití senzorových sítí pro sběr a přenos telemedicínských dat. Budou diskutována variantní řešení podle účelu aplikací. V praktických projektech si studenti vyzkouší vlastní návrhy řešení.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět má přednášky a projektově orientovaná cvičení. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom případě je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

1. Přehled hardwarových a softwarových prostředků pro telemedicínu, význam a aplikace telemedicínských systémů v legislativním prostředí ĆR a EU.

2. Informatika, architektrura počítače, vstupně-výstupní zařízení, přehled operačních systémů, počítačové sítě - praktické využití

3. Telemedicínské datové standardy, HL7, interoperabilita.

4. Osobní zdravotní dohledové systémy I.; praktická ukázka lokální biotelemetrie - monitorace EKG, dechu, aktivity, myopotenciálů, tělesné teploty atd. synchronní a asynchronní telemedicína - základní koncepty.

5. Osobní zdravotní dohledové systémy II. - domácí monitorace pacientů: ukázka fungování dohledového systému pro seniory, domácí telemonitorace glykemie

6. Telemonitorace pacientů při rehabilitaci, využití virtuální reality.

7. Biotelemetrie - základní pojmy, synchronní a asynchronní telemedicína, standardy DICOM, PACS

8. Telemonitorace biomedicínských dat - EKG, krevního tlaku, teploty, fyzické aktivity, glykemie.

9. Osobní dohledové systémy pro distanční on-line monitorování.

10. Profesní monitoring, monitorování členů IZS - příklady systémů.

11. Domácí dohledové systémy a senzorové sítě - monitorace seniorů, kardiakům diabetiků

12. Telemonitorace EKG, telemonitorace pacientů s kardiostimulátory s vestavěným defibrilátorem. Robotická chirur-gie.

13. Profesní telemonitorace vojáků a členů IZS, zejm. hasičů. Podpora výcviku a zásahu. Zadání samostatné seminární práce.

14. Prezentace a klasifikace seminárních prací, udělení zk.

Osnova cvičení:

Cvičení budou řešena formou praktických projektů, v nichž si studenti ověří znalosti získané v přednáškách.

Cíle studia:

Cílem předmětu je získat základní přehled v problematice telemedicíny, využití senzorových sítí pro sběr a přenos telemedicínských dat. Budou diskutována variantní řešení podle účelu aplikací.

Studijní materiály:

Sullivan F., Wyatt J.: ABC of Health Informatics, 2006, ISBN: 9780727918505

Berman J.J.: Biomedical Informatics, 1 edition (2007), ISBN-10: 0763741353

Tan J.: E-Health Care Information Systems: An Introduction for Students and Professionals, 2005, ISBN-10: 0787966185

Lazakidou A.: Handbook of Research on Informatics in Healthcare and Biomedicine, 2006, ISBN-10: 1591409829

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5962806.html