Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Stárnutí a zdraví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DTSZ ZK 5 14P česky
Přednášející:
Iva Holmerová (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět nabízí přehlednou informaci o problematice stárnutí, aspektech zdraví a nemoci, postižení a funkčních poruch. Pozornost je věnována otázkám rizikových faktorů, degradaci senzorických a kognitivních funkcí. Je diskutován vliv životního stylu a prevence.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět má přednášky. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom případě je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

1.Fyziologie stárnutí, molekulární a buněčné mechanismy stárnutí

2.Funkční stárnutí

3.Schopnost organismu reagovat na změny prostředí

4.Rizikové faktory poklesu funkčních schopností v závislosti na věku

5.Chronické nemoci

6.Komorbidita vs multimorbidita

7.Senzorické funkce, stárnutí a s ním spojené choroby

8.Snížená mobilita

9.Kognitivní funkce, stárnutí a demence

10.Životní styl, prevence

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Předmět nabízí přehlednou informaci o problematice stárnutí, aspektech zdraví a nemoci, postižení a funkčních poruch.

Studijní materiály:

Journal of Aging and Health. SAGE Publications. ISSN: 08982643 – vybrané články

WHO World report on ageing and health, 2015 (http://who.int/ageing/events/world-report-2015-launch/en/) a následné aktualizace v budoucích letech

Dokumenty SZÚ Zdravé stárnutí (http://szu.cz/tema/podpora-zdravi/zdrave-starnuti)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5962706.html