Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Interoperabilita a standardy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DTIS ZK 5 14P česky
Garant předmětu:
Lenka Lhotská
Přednášející:
Lenka Lhotská
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Cílem předmětu je získat základní přehled v problematice interoperability, standardů a norem. Jde o oblast velmi významnou v souvislosti s návrhem a realizací asistivních technologií, pokud mají splnit požadavky na správnou komunikaci a kooperaci hardwaru a softwaru.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět má přednášky. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom případě je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

Obsah předmětu:

1. Základní pojmy a principy

2. Syntaktická interoperabilita

3. Sémantická interoperabilita

4. Procesní interoperabilita

5. Datové modely

6. Procesní modely

7. Datové standardy

8. Komunikační standardy

9. Technické normy

10. Proces tvorby standardů a norem

11. Případové studie I

12. Případové studie II

13. Případové studie III

14. Trendy vývoje, doporučení pro tvorbu aplikací

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Cílem předmětu je získat základní přehled v problematice interoperability, standardů a norem. Jde o oblast velmi významnou v souvislosti s návrhem a realizací asistivních technologií, pokud mají splnit požadavky na správnou komunikaci a kooperaci hardwaru a softwaru.

Studijní materiály:

Blobel B. Analysis, Desin and Implementation of Secure and Interoperable Distributed Health Information Sys-tems. IOS Press, 2002. ISBN 1 58603 277 1 (IOS Press)

IEEE standardy: https://m.ieee.org/standards/index.html

ISO standardy: https://www.iso.org/about-us.html

Evropské standardy CEN: https://standards.cen.eu/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5962506.html