Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Bezpečnost a ochrana dat

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DTBOD ZK 5 14P česky
Garant předmětu:
Lenka Lhotská
Přednášející:
Dagmar Brechlerová, Lenka Lhotská
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Cílem předmětu je získat základní přehled v problematice bezpečnosti IT zejména z hlediska použití IT v asistivních technologiích. Jde o oblast velmi významnou obecně a v souvislosti s ochranou zdravotnických dat ještě více. Zde je bezpečné užívání IT vzhledem k možným útokům na technologie či možné lidské chybě ještě významnější než v jiné oblasti.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět má přednášky. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom případě je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

Obsah předmětu:

1. Základní pojmy, hrozba, riziko, zranitelnost,

2. Šifrování, základní typy, historie, symetrické, asymetrické

3. Hashování, digitální podpis, značka, časové znaménko

4. Certifikáty, certifikační autority, užití, zákon o digitálním podpisu

5. Kontrola přístupu, autentizace, řešení, hesla, biometriky

6. Bezpečnost webových aplikací

7. Škodlivý SW, uživatelská bezpečnost

8. Základní pojmy bezpečnosti sítí, OS

9. Problematika IoT, rizika

10. Havarijní plán, ISMS, budování bezpečnosti, etapy, normy

11. Analýza rizik, bezpečnostní politika

12. Lidský faktor v bezpečnosti, sociální inženýrství

13. Problematika zálohování, archivace

14. Přehled zákonů vztahujících se k IT z hlediska bezpečnosti

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Cílem předmětu je získat základní přehled v problematice bezpečnosti IT zejména z hlediska použití IT v asistivních technologiích.

Studijní materiály:

Studijní literatura a studijní pomůcky

Bishop M.: Introduction to Computer Security, Addison-Wesley Professional, ISBN 978-0321247445, 2004 případně další vydání

Stallings W.: Cryptography And Network Security: Principles and Practices, Prentice Hall, 7 edition (March 5, 2016). ISBN-13: 978-0134444284

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5962006.html