Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Asistivní technologie a senzorové systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DTATSS ZK 5 14P+7C česky
Garant předmětu:
Patrik Kutílek
Přednášející:
Patrik Kutílek
Cvičící:
Jaromír Doležal
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět nabízí přehlednou informaci o možnostech využití moderních ICT technologií v oblasti tvorby asistivních pomůcek a dohledových systémů pro osoby se specifickými potřebami. Pozornost je věnována technickým aspektům konstrukce takových zařízení i perspektivám dalšího vývoje s využitím výsledků moderních disciplín (např. robotika, umělá inteligence) a s přihlédnutím k medicínské problematice nejčastějších druhů postižení či poruch.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět má přednášky a projektově orientovaná cvičení. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom případě je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

1.Možnosti využití informačních a komunikačních technologií pro zdravotní a sociální péči. Přehled aktuálních řešení v oblasti asistivních technologií, kompenzačních pomůcek

a telemedicíny.

2.Informační zdroje, které nabízejí přehled existujících pomůcek pro kompenzaci různých vad. Základní technické stavební prvky používané v aktuálních asistivních technologiích.

3.Smyslová postižení a jejich kompenzace

4.Problematika kognitivních poruch a možnosti technické podpory při jejich kompenzaci.

5.Pomůcky v diagnostice a rehabilitaci pohybového aparátu. MoCap systémy.

6.Motorické postižení a využití speciálních technologií.

7.Adjuvatika, pomůcky pro usnadnění osobní mobility.

8.Končetinové protézy a jejich rozdělení, konstrukce. Pohonné a senzorové podsystémy protetických pomůcek.

9.Ortézy a jejich rozdělení. Konstrukce ortéz.

10.Biofeedback. Možnosti využití počítačových her či jiných motivačních nástrojů pro zvýšení informovanosti a zodpovědnosti pacienta. Metody a principy využité v technologiích

biofeedback.

11.Architektura dohledových systémů

12.Technologie v roli společníka či rádce.

13.Rozhraní mozek – počítač (BCI, brain-gate systém): principy a omezení. Další výhledy do budoucnosti, např. principy funkce některých produktů nahrazujících smysly.

14.Standardy, doporučení a předpisy pro vývoj technologií používaných uživateli s postižením.

Osnova cvičení:

Cvičení budou řešena formou praktických projektů, v nichž si studenti ověří znalosti získané v přednáškách.

Cíle studia:

Předmět nabízí přehlednou informaci o možnostech využití moderních ICT technologií v oblasti tvorby asistivních pomůcek a dohledových systémů pro osoby se specifickými potřebami.

Studijní materiály:

Vybrané kapitoly z následujících zdrojů:

Cook A.M., Polgar J.M. Assistive Technologies: Principles and Practice. Mosby, 2015. ISBN 9780323096317

Tomandl, J., Šestáková, I.: Architektonické řešení prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí, FA ČVUT 2014. ISBN 978-80-01-05644-8

Kutílek, P., Žižka, A. Vybrané kapitoly z experimentální biomechaniky. 1. Vydání, Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012, 165 s., ISBN 978-80-01-04993-8

Živčák J. a kol., Základy bioniky a biomechaniky, Prešov: ManaCon, 2004, ISBN 80-89040-25-X.

Kutílek P., Žižka A., Poušek L.: Praktika z rehabilitačního inženýrství, protetiky-ortotiky a biomechaniky, skripta, ČVUT, 2010. ISBN: 978-80-01-04682-1

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5961806.html