Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ambient Assisted Living

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DTAAL ZK 5 14P+7C česky
Garant předmětu:
Lenka Lhotská
Přednášející:
Jaromír Doležal, Lenka Lhotská, Pavel Slavík, Olga Štěpánková
Cvičící:
Jaromír Doležal, Lenka Lhotská, Pavel Slavík, Olga Štěpánková
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Cílem předmětu je získat základní přehled v problematice ambient assisted living (AAL, prostředí asistovaného života). Jde o oblast velmi významnou v souvislosti s návrhem a realizací asistivních technologií pro různé účely a prostředí.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět má přednášky a projektově orientovaná cvičení. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom případě je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

Obsah předmětu:

1. Základní pojmy a principy AAL

2. Technologie a infrastruktura AAL

3. Přístroje pro AAL

4. Návrh aplikací

5. Integrace dílčích řešení

6. AAL ve zdravotní péči

7. AAL v sociální péči

8. AAL v gerontologii

9. Inteligentní bydlení jako součást AAL

10. AAL a rehabilitace

11. Případové studie I

12. Případové studie II

13. Případové studie III

14. Trendy vývoje

Osnova cvičení:

Cvičení budou řešena formou praktických projektů, v nichž si studenti ověří znalosti získané v přednáškách.

Cíle studia:

Cílem předmětu je získat základní přehled v problematice ambient assisted living (AAL, prostředí asistovaného života.

Studijní materiály:

Augusto J.C. et al. Handbook of Ambient Assisted Living. IOS Press, 2012. ISBN 978-1-60750-836-6

Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments. IOS Press, aktuální články vztahující se k obsahu před-mětu. ISSN online: 1876-1372

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5961606.html