Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Počítačem podporovaný návrh, vývoj a výroba elektronických zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKPPN-C KZ 3 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Předmět poskytuje vstup do programového vybavení pro podporu návrhu, vývoje a výroby elektronických zařízení. Probíraná látka je tematicky rozdělena do třech okruhů:

A) CAD/CAM systémy pro podporu návrhu a výroby DPS (desek plošných spojů),

B) CAD systémy pro obecné použití,

C) simulační nástroje pro usnadnění návrhu dílčích obvodových řešení.

Požadavky:

Povinná účast na cvičeních, realizace průběžných úloh na jednotlivých cvičeních, odevzdání a obhajoba individuální semestrální úlohy.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Úvod. CAD systémy v elektronice: návrh schémat

2. CAD systémy v elektronice: návrh plošných spojů I

3. CAD systémy v elektronice: návrh plošných spojů II

4. CAD systémy v elektronice: pokročilé funkce

5. Datové formáty pro výrobu elektronických zařízení

6. Výrobní proces plošných spojů

7. OpenSource CAD/CAM v elektronice

8. Simulační nástroje pro usnadnění návrhu dílčích obvodových řešení

9. CAD systémy pro obecné použití

10. Zakončení předmětu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ZÁHLAVA, Vít. Návrh a konstrukce desek plošných spojů: principy a pravidla praktického návrhu. Praha: BEN, 2010. ISBN 978-80-7300-266-4.

Doporučená literatura:

[1] KLETEČKA, Jaroslav a Petr FOŘT. Technické kreslení. 2. opr. vyd. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1887-0.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5960706.html