Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

E-Health a telemedicína

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKEHT-C Z,ZK 7 2P+4C česky
Přednášející:
Michal Huptych, Karel Hána, Pavel Smrčka
Cvičící:
Michal Huptych, Karel Hána, Pavel Smrčka
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Prakticky zaměřený předmět E-health a telemedicína navazuje na předmět Softwarové inženýrství. Studenti se seznámí s technologiemi a principy používanými při návrhu a realizaci telemedicínských systému a v oblasti eHealth. V rámci praktické části budou studenti realizovat část jednoduchého telemedicínského systému z celku, který pokrývá řetězec od bezdrátového zařízení přes mobilní zařízení, telemedicínský server a webovou aplikaci až po přenos dat do NIS.

Požadavky:

Podkladem pro rozhodnutí o udělení zápočtu je hodnocení práce ve cvičeních a závěrečná prezentace. Pro udělení zápočtu nesmí být zápočtová písemka hodnocena stupňem F. Jinak zápočtová písemka tvoří 50% hodnocení, zkouška je ústní a tvoří zbylých 50% hodnocení studenta pro stanovení výsledné známky u zkoušky.

Osnova přednášek:

Přednášky:

1. Elektronické zdravotnictví, základní koncept a principy

2. Elektronický zdravotní záznam, datové standardy, standardy pro přenos zdravotnických informací, zpracování obrazové informace

3. Nemocniční informační systémy, distribuované elektronické zdravotní systémy

4. Ochrana a standardizace dat ve zdravotnictví, legislativní otázky spojené s využitím ICT ve zdravotnictví

5. Elektronické karty, RFID, bezdrátová řešení

6. Princip řetězce měření/sběr dat – přenos - zpracování

7. IT pro podporu sdílené a distribuované péče

8. Telemedicína - definice, historie, souvislosti

9. Příklady telemedicínských řešení

10. Mobilní zdravotnické aplikace, systémy domácí péče, systémy integrované péče

Osnova cvičení:

Cvičení:

1. Zadání projektu

2.-9. Neformální prezentace průběžných výsledků, konzultace k projektu

10. Závěreční prezentace výsledků, zápočtový test, udílení zápočtu

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] STŘEDA, L., HÁNA, K.: eHealth a telemedicína. Praha, 2016. ISBN: 978-80-247-5764-3

[2] SULLIVAN, Frank, WYATT Jeremy: ABC of Health Informatics, BMJ Books, 2006, ISBN: 9780727918505

[3] LAZAKIDOU, Ahina A. Handbook of research on informatics in healthcare & biomedicine. Hershey, PA [u.a.]: Idea Group Reference, 2006. ISBN 1591409829.

Doporučená literatura:

[1] TAN, Joseph. E-health care information systems: an introduction for students and professionals. San Francisco: Jossey-Bass, 2005. ISBN 0787966185

[2] BAL, Harshawardhan a Johnny HUJOL. Java for Bioinformatics and Biomedical Applications. Berlin: Springer, 2006. ISBN 0387372350.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost AL:101
Huptych M.
Hána K.

13:00–14:50
(přednášková par. 1)
Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna
místnost AL:101
Smrčka P.
Huptych M.

15:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna
místnost CIIRC
Huptych M.
Hána K.

13:00–14:50
(přednášková par. 1)
Dejvice
CIIRC
místnost CIIRC
Smrčka P.
Huptych M.

15:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
CIIRC
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5960606.html