Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pokročilé technologie v diabetologii

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKPTD-C KZ 3 2P česky
Garant předmětu:
Jan Mužík
Přednášející:
Jan Mužík
Cvičící:
Jan Mužík
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Účelem předmětu je seznámit studenty s pokročilými technologiemi a léčebnými postupy v diabetologii. Důraz bude kladen zejména na popis a základní patofyziologii tohoto onemocnění, způsoby léčby jak ze strany lékaře, tak pacienta. Studenti se seznámí s nejpoužívanějšími zařízeními a nositelnou elektronikou, které jsou v diabetologii využívány. Rovněž se naučí pracovat s mobilními i desktopovými aplikacemi pro podporu pacientů i lékařů. V neposlední řadě bude prosto věnován pohledu do budoucnosti s ohledem na rapidní vývoj léčebných metod a zdravotnických technologií a studenti v rámci telepřednáškového bloku poznají stav diabetologie a eHealth v zahraničí (Norsko). Studenti absolvují dvě praktické úlohy: v rámci první si vyzkoušejí self-management z pohledu pacienta, v rámci druhé budou pomocí telemedicínského systému sledovat z pohledu lékaře v reálném čase reálné pacienty s DM1T.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet je udělen na splnění dvou praktických úloh a na základě splnění zápočtového testu ABCD. Celkem 40 otázek, správná odpověď 1 bod, označení více odpovědí znamená 0 bodů, žádná odpověď znamená 0 bodů, špatná odpověď znamená nula bodů. Minimum 20 bodů, maximum 40 bodů. Hodnocení testu dle ECTS tabulky uvedené ve SZŘ ČVUT.

Osnova přednášek:

Přednášky:

1. Technologie pro měření glykémie

2. Technologie pro kontinuální měření glykémie

3. Technologie pro inzulinoterapii – insulinová pera

4. Technologie pro inzulinoterapii – insulinové pumpy

5. Pokročilá zařízení pro self-management diabetu

6. Pokročilé funkce pro self-management diabetu

7. DIY projekty v diabetologii

8. Telemedicína a eHealth v diabetologii, praktická úloha 1

9. Mobilní technologie v diabetologii

10. Software pro podporu pacientů s diabetem

11. Psychologické aspekty a motivace pacienta

12. Diabetologie v zahraničí, praktická úloha 2

13. Neinvazivní měření glukémie

14. Výzkum a technologie budoucnosti

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ŠTECHOVÁ, Kateřina. Technologie v diabetologii. Praha: Maxdorf, 2016. Jessenius. ISBN 978-80-7345-479-1

[2] RUŠAVÝ, Zdeněk (ed.). Technologie v diabetologii 2010. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-689-2

[3] ATTD 2016 Yearbook: http://online.liebertpub.com/toc/dia/19/S1

Doporučená literatura:

[1] ATTD 2017 10th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes Paris, France–February 15–18, 2017. Diabetes Technology & Therapeutics [online]. 2017, 19(S1), A-1-A-134. DOI: 10.1089/dia.2017.2525.abstracts ISSN 1520-9156. Dostupné z: http://online.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/dia.2017.2525.abstracts

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost AL:002
Mužík J.
14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5960106.html