Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Nové technologie a metody v asistivních technologiích

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DTNTMAT ZK 5 14P česky
Garant předmětu:
Lenka Lhotská
Přednášející:
Lenka Lhotská
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Kurz se skládá z 10 samostatných přednášek. V rámci každé z nich jiný učitel – výzkumník FBMI a CIIRC uvede studenty do své specializace. Studenti tak získají (i) přehled o šíři problémů řešených v rámci asistivních technologií, (ii) informace o nejnovějších výsledcích v oboru, (iii) představu o výzkumných problémech řešených na FBMI a CII-RC. Témata přednášek pokrývají základní oblasti asistivních technologií, konkrétně analýza mnoharozměrných a multimodálních dat; asistivní technologie a senzorové systémy; analýza pohybu a vzorců chování; fyziologie stárnu-tí, stárnutí a zdraví. Dělení na tyto oblasti se odráží rovněž v koncepci okruhů Státní doktorské zkoušky v programu AT. Předmět Nové technologie a metody v asistivních technologiích tak vytváří základ pro přípravu doktorandů ke státní doktorské zkoušce. Zároveň předmět obsahuje nejnovější informace; proto se konkrétní témata přednášek každoročně obměňují.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět má přednášky. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom případě je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Analýza mnoharozměrných a multimodálních dat. Nové metody extrakce popisných příznaků.

2.Integrace expertních znalostí do procesu analýzy dat. Případové usuzování.

3.Nové přístupy k vizualizaci dat a výsledků.

4.Asistivní technologie a senzorové systémy. Základní architektury řešení.

5.Internet věcí, aplikace pro inteligentní bydlení.

6.Analýza pohybu, využití principů biomechaniky

7.Modelování a simulace v biomechanice

8.Analýza vzorců chování při každodenních aktivitách

9.Fyziologie stárnutí, nové poznatky v oboru

10.Stárnutí a zdraví, životní styl, prevence

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Studenti získají (i) přehled o šíři problémů řešených v rámci asistivních technologií, (ii) informace o nejnovějších výsledcích v oboru, (iii) představu o výzkumných problémech řešených na FBMI a CIIRC.

Studijní materiály:

Povinná:

Cook A.M., Polgar J.M. Assistive Technologies: Principles and Practice. Mosby, 2015. ISBN 9780323096317

Bonder B.R., Dal Bello-Haas V. Functional Performance in Older Adults. F.A.Davis Company, 2018 (4th edition). ISBN 978-0-8036-4605-6

Doporučená:

Převážně impaktované odborné články – bude stanoveno na jednotlivých přednáškách.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5951506.html