Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Design Consideration

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E331075 Z,ZK 4 2P+2C+0L anglicky
Garant předmětu:
Aleš Herman
Přednášející:
Aleš Herman
Cvičící:
Aleš Herman
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Vztahy mezi konstrukcí, výrobní technikou a ekonomickými aspekty. Konstrukce výrobků z hlediska lití, tváření, svařování, obrábění a montáže. Východiska při volbě materiálu a technologie. Konstrukční úpravy dílů s ohledem na jakost a výrobní možnosti. Využívání CNC techniky.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Zadání semestrálních prací.

2. Návrh hodnotících kriterií.

3. Návrh možných konstrukčích řešení.

4. Návrh vhodných výrobních řešení.

5. Návrh vhodných materiálů.

6. Výběr několika vhodných variant řešení.

7. Náčrty navrhovaných výrobků

8. Pevnostní propočty

9. Návrhy technologických postupů

10. Úpravy konstrukce s ohledem na výrobu

11. Konzultace

12. Hodnocení návrhů s ohledem na zvolená kriteria

13. Konzultace

14. Prezentace výsledků - optimálního návrhu

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Bednář, B. - Šanovec, J. - Čermák,J. - Michálek, L.: Technologičnost konstrukce I 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 146 s. ISBN 80-01-03268-X.

2. Mádl, J. - Zelenka, A. - Vrabec, M.:Technologičnost konstrukce.1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 135 s. ISBN 80-01-03288-4.

3. Vrabec, M. - Mádl,J.: NC programování v obrábění. Praha : ČVUT, 2004. 92 str. ISBN 80-01-03045-8

4. Bilík, O. - Vrabec, M.: Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů.

5. VŠB-TU Ostrava 2002. ISBN 80-248-0034-9

6. Jandečka K.- Česánek J.- Kožmín P. PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ - SKRIPTA PRO VÝUKU NC PROGRAMOVÁNÍ. ZČU PLZEŇ 2000, ISBN 80-7082-694-4.

7. Jandečka, K. Využití moderních CAD/CAM systémů při programování NC strojů. Skripta ZČU Plzeň, 1996.

8. Sova F. Automatizace výrobních procesů. Skripta VŠSE Plzeň Plzeň, 1986.

9. Sova F. Programování NC strojů, učební text postgraduálního kurzu. Plzeň, 1990

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5946006.html