Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Technologičnost konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2331075 Z,ZK 4 2P+2C+0L česky
Přednášející:
Bohumír Bednář (gar.), Aleš Herman, Pavel Novák, František Tatíček
Cvičící:
Bohumír Bednář (gar.), Aleš Herman, Pavel Novák, František Tatíček
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se vztahy mezi konstrukcí, dostupnou výrobní technikou a ekonomickými aspekty strojírenské výroby. Technologičnost konstrukce z hlediska lití, tváření, svařování a povrchových úprav. Zásady volby materiálu a polotovaru z hlediska způsobu výroby. Konstrukční úpravy dílů s ohledem na vývoj užívaných materiálů a technologií, snižování hmotnosti, zajišťování požadované jakosti a hospodárnosti výroby.

Vztahy mezi konstrukcí, výrobní technikou a ekonomickými aspekty. Konstrukce výrobků z hlediska lití, tváření, svařování, obrábění a montáže. Východiska při volbě materiálu a technologie. Konstrukční úpravy dílů s ohledem na jakost a výrobní možnosti. Využívání CNC techniky.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Zadání semestrálních prací.

2. Návrh hodnotících kriterií.

3. Návrh možných konstrukčích řešení.

4. Návrh vhodných výrobních řešení.

5. Návrh vhodných materiálů.

6. Výběr několika vhodných variant řešení.

7. Náčrty navrhovaných výrobků

8. Pevnostní propočty

9. Návrhy technologických postupů

10. Úpravy konstrukce s ohledem na výrobu

11. Konzultace

12. Hodnocení návrhů s ohledem na zvolená kriteria

13. Konzultace

14. Prezentace výsledků - optimálního návrhu

Cíle studia:
Studijní materiály:

Bednář a kol.: Technologičnost konstrukce I. ČVUT, Praha, 2005. ISBN 80-01-03268-X

Mádl, J. - Zelenka, A. - Vrabec, M.: Technologičnost konstrukce.1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 135 s. ISBN 80-01-03288-4.

Elektronické podklady na https://moodle.fs.cvut.cz (Ústav strojírenské technologie/ technologie svařování)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost T4:A1-505e
Bednář B.
09:00–11:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 505e
místnost T4:A1-505e
Bednář B.
11:30–13:15
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Dejvice
Učebna 505e
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5945906.html