Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Oborový projekt II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2122122 KZ 4 0P+4C+0L česky
Garant předmětu:
Michal Schmirler
Přednášející:
Cvičící:
Michal Schmirler, Hana Schmirlerová, Pavel Sláma, Jakub Suchý, Viktor Syrovátka
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Hlavní náplní předmětu je zpracování individuálně zadaného oborového projektu. Student řeší danou problematiku v úzké spolupráci s vedoucím daného tématu. Téma oborového projektu je vybráno v návaznosti na bakalářskou práci.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova předmětu je individuální dle zadaného tématu a po dohodě studenta a vedoucího oborového projektu. Předmět probíhá v individuálních týdenních konzultacích s vedoucím oborového projektu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní literaturu doporučí ad hoc vedoucí projektu dle zadaného tématu.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5931606.html