Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bakalářská práce, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2123992 Z 8 0P+8C česky
Garant předmětu:
Michal Schmirler
Přednášející:
Michal Schmirler
Cvičící:
Michal Schmirler, Hana Schmirlerová, Pavel Sláma, Jakub Suchý, Viktor Syrovátka
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Předmět je zakončením oborově orientované části studia. Odevzdaná práce je pak předmětem obhajoby v rámci SZZ konaných po splnění všech povinností daných studijním plánem. Bakalářská práce je vypracovávána pod vedením vedoucího bakalářské práce a konzultantů. Témata Bakalářské práce vycházejí z výzkumných a vývojových záměrů Ústavu mechaniky tekutin a termodynamiky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova předmětu je individuální dle zadaného tématu a po dohodě studenta a vedoucího bakalářské práce. Předmět probíhá v individuálních týdenních konzultacích s vedoucím bakalářské práce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní literaturu doporučí ad hoc vedoucí bakalářské práce dle zadaného tématu.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5931506.html