Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Počítačová mechanika tekutin

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2121044 Z,ZK 4 3P+1C česky
Garant předmětu:
Tomáš Hyhlík
Přednášející:
Tomáš Hyhlík, Michal Schmirler
Cvičící:
Tomáš Čenský, Tomáš Hyhlík
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Předmět rozvíjí poznatky získané v předmětu Mechanika tekutin a doplňuje získané poznatky o oblast počítačové dynamiky tekutin. Důraz je kladen na pochopení základních principů počítačového modelování proudění tekutin za použití komerčních programů. Jsou řešeny vybrané úlohy vnitřní a vnější aerodynamiky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Úvod do počítačové dynamiky tekutin (diskuse současného stavu, aplikace, pre-processing, post-processing, …)

• Výchozí rovnice dynamiky tekutin (Reynoldsův transportní teorém, bilance obecné veličiny, zákony zachování…)

• Výchozí systém rovnic pro řešení proudění stlačitelné versus nestlačitelné tekutiny

• Fyzikální význam rovnic eliptického, parabolického a hyperbolického typu, diskuse okrajových podmínek

• Úvod do modelování turbulence (měřítka turbulentního proudění, diskuse modelování turbulence, …)

• Statistické modely turbulence (vznik k-epsilon a k-omega modelu turbulence, určení konstant modelů turbulence, …)

• Diskretizace zjednodušených modelů za použití metody konečných diferencí

• Metoda konečných objemů

• Diskretizace rovnice s konvekcí a difuzí za použití metody konečných objemů

• Konvektivní schémata v metodě konečných objemů (upwind schéma, mocninné schéma, …)

• Vazba tlaku a rychlosti při numerickém řešení proudění nestlačitelné

• Algoritmy numerického řešení proudění nestlačitelné tekutiny (metoda tlakových korekcí, …)

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• H. K. Versteeg, W. Malalasekera, An Introduction to Computational Fluid Dynamics, Pearson Education Limited, 2007

• J. H. Ferziger, M. Peric, Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer, 2002

• P. A. Durbin, B. A. Pettersson Reif, Statistical Theory and Modelling for Turbulent Flows, Wiley, 2001

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T4:C2-434
Hyhlík T.
08:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 434
Čt

místnost
Hyhlík T.
07:15–08:45
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:C2-436
Hyhlík T.
09:00–11:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 436
St
Čt

místnost KN:A-213
Čenský T.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Karlovo nám.
Rýsovna KA213 12122
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5931206.html