Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aerodynamika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2123003 Z 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Michal Schmirler
Cvičící:
Michal Schmirler
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Předmět rozšiřuje poznatky získané v předmětu Mechanika tekutin a doplňuje látku probíranou v předmětu Teoretická mechanika tekutin. Pozornost je věnována pochopení příčin a důsledků při proudění tekutin, fenomenologickým znalostem o proudění tekutin, teoretickým modelům tenkých smykových proudů a teorii turbulentního proudění.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Východiska pro pochopení proudění tekutin (rovnice dynamiky tekutin, fenomenologie, teoretické modely)

• Fyzikální význam rovnic dynamiky tekutin (Lagrangeovská částice kontinua a diskuse Eulerovského přístupu)

• Příčina a důsledek při proudění tekutin, fenomenologický pohled na vývoj proudového pole v mezní vrstvě

• Obecný vývoj proudění v mezních vrstvách (příznivý a nepříznivý tlakový gradient, paměť mezní vrstvy, …)

• Třírozměrná mezní vrstva (vliv příčného tlakového gradientu, vliv zakřivení proudu, …)

• Klasická teorie tenkých smykových vrstev (porovnání členů ve výchozích rovnicích dynamiky tekutin, …)

• Mezní vrstva bez tlakového gradientu dle Blasius 1908 (Blasiova rovnice a její řešení)

• Integrální metody řešení mezních vrstev (integrální parametry mezní vrstvy, …)

• Laminární zatopený proud dle Schlichting 1933 (diskuse formulace okrajové a počáteční úlohy)

• Teorie hydrodynamické stability (Rayleyova a Fjortoftova věta, fyzikální význam, …)

• Přechod do turbulentního proudění a základní empirická kritéria přechodu do turbulence

• Definice turbulentního proudění, diskuse vlastností turbulentního proudění

• Obtékání profilu a křídla (fyzikální vysvětlení vztlaku)

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• D. McLean, Understanding aerodynamics: arguing from the real physics, Wiley, 2013

• H. Schlichting, K. Gersten, Boundary Layer Theory, Springer, 2000

• F. M. White, Viscous Fluid Flow, McGraw-Hill, 2006

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:C1-311
Schmirler M.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 311
místnost T4:C1-311
Schmirler M.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Dejvice
Učebna 311
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5931106.html