Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Strukturální konceptuální modelování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
PI-SCM ZK 4 3C
Garant předmětu:
Robert Pergl
Přednášející:
Robert Pergl
Cvičící:
Robert Pergl
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět je zaměřen na metodologii strukturálního konceptuálního modelování z hlediska informačního inženýrství a softwarového inženýrství. V předmětu se zaměřujeme na teoretické a praktické aspekty významných přístupů k modelování ontologických struktur jako jsou modální logika, deskriptivní logiky a jejich uplatnění v jazycích, např. OntoUML, Alloy a OWL. Těžiště předmětu je v inženýrství řízeném modely (model-driven engineering) a ontologických analýzách komplexních domén. Probírány jsou způsoby a nástroje verifikací, validací a simulací strukturálních ontologických modelů, transformace modelů a generování kódu.

Požadavky:

Formální prerekvizity nejsou, obsahově předmět navazuje na BI-KOM.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Teoretické základy konceptuálního modelování.

2.OntoUML a UFO-A - základy, Sortals, Non-Sortals.

3.OntoUML a UFO-A - Relators, Aspects.

4.OntoUML a UFO-A - Part-Whole Relations.

5.Doménové ontologie založené na UFO (UFO-C, UFO-S, UFO-L a další).

6.Validace, verifikace a simulace OntoUML modelů, nástroje, jazyk Alloy a jeho prostředí.

7.OWL a jeho generování z OntoUML, nástroj Protége.

8.Způsoby vyjadřování doménových pravidel, funkcionální přístup, jazyk OCL.

9.Transformace z OntoUML do UML (1).

10.Transformace z OntoUML do UML (2).

11.Transformace z OntoUML do relačního modelu a další typy transformací (SBVR).

12.Generování kódu ze strukturálních modelů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura

- Guizzardi, G. (2005). Ontological Foundations for Structural Conceptual Models (Vol. 015). Enschede: University of Twente.

- Fowler, M. (2003). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.

- Brambilla, M., Cabot, J., & Wimmer, M. (2017). Model-Driven Software Engineering in Practice: Second Edition (2nd ed.). Morgan & Claypool Publishers.

- Gašević, D., Kaviani, N., & Milanović, M. (2009). Ontologies and software engineering. In Handbook on Ontologies (pp. 593-615). Springer.

- Stuart, D. (2016). Practical Ontologies for Information Professionals (1st ed.). Facet.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5927906.html